Business Consulting Center

Nowości z BCC. Informacje ze świata IT i rynku SAP.

Nowe usługi, rozwiązania, kontrakty, wywiady z przedstawicielami BCC.

Aktualności

JPK - rozwiązania na czas

10-07-2017

Trzy miesiące – tyle czasu dało Ministerstwo Finansów w 2016 roku na przygotowanie się firm do obowiązku generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zegar zaczął tykać, a firmy poszukiwać rozwiązań, które pomogą dostosować firmowe systemy zintegrowane, także SAP, do nowych wymogów. Wyzwanie było duże, tym bardziej, że dotyczyło wszystkich firm, a nie wybranej branży. W tak krótkim czasie BCC, jako pierwsza firma konsultingowa, przygotowało gotowe rozwiązanie – Jednolity Plik Kontrolny w SAP.

Sposobem Ministerstwa Finansów na poprawienie ściągalności podatków i uszczelnienie systemu podatkowego było wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK to zbiór zdefiniowanych danych finansowych, przygotowany przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Obowiązek jego przedstawienia objął tzw. dużych podatników (powyżej 250 pracowników lub roczny obrót co najmniej 50 mln EUR) od 1 lipca 2016 r. Mniejsze firmy wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Kary za nieprzesłanie JPK
Za niewysłanie JPK grozi kara grzywny. Błędy w rozliczeniach również mogą okazać się bardzo kosztowne. Za niewysłanie danych w formacie JPK grozi kara w wysokości 2,8 tys. zł. Osoba, która nie złoży w terminie informacji, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. Stawki są ustalane indywidualnie przez sąd – w 2017 roku maksymalnie taka kara może wynieść nawet ponad 3 miliony złotych.
Celem wprowadzenia JPK, według ministerstwa, miało być także ułatwienie życia podatnikom (szybsze, wygodniejsze i mniej kosztowne przekazywanie informacji podatkowych w formie elektronicznej). Dodatkowo oczekiwanym efektem jest zmniejszenie częstotliwości kontroli skarbowych w firmach.
Być może z czasem obopólne korzyści z wprowadzenia obowiązku generowania JPK staną się oczywiste. Jednak na początku ministerstwo zafundowało przedsiębiorstwom iście stachanowskie tempo i dużą niepewność we wprowadzaniu nowych obowiązków sprawozdawczych.
Dopiero w marcu 2016 r. zakończono prace przygotowawcze i ogłoszono ostateczne wymagania w stosunku do formatu oraz zawartości struktur JPK. Z kolei Departament Informatyzacji Ministerstwa Finansów w maju 2016 r. opublikował, a w czerwcu zaktualizował, specyfikację interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przedsiębiorcom pozostawiono trzy miesiące na implementację tych wytycznych w ich systemach informatycznych.

JPK BCC gotowe na czas

Krótki okres pomiędzy określeniem ostatecznych wymagań, a momentem ich wejścia w życie, spowodował, że jeszcze w grudniu 2015 r. w BCC podjęto decyzję o rozpoczęciu pracy nad rozwiązaniem do generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w systemie SAP. Powołany w tym celu zespół skupił konsultantów z obszarów finansowo-księgowych, programistów ABAP i Java, a także specjalistów od technologii integracyjnych. Początkowo prace bazowały jedynie na wstępnych informacjach publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Duże znaczenie miało doświadczenie konsultantów BCC w rolloutach SAP. Nasz kraj nie jest jedynym, w którym wprowadzono taki obowiązek i korporacyjne template’y SAP często uwzględniają konieczność generowania Standard Audit File-Tax (SAF-T) według lokalnej specyfiki właściwej dla danej jednostki gospodarczej. Zebranie podobnych doświadczeń i wpływu SAF-T na działanie systemu u klienta wykorzystano jako punkt wyjścia.

Wreszcie, po publikacji w marcu 2016 r. ostatecznych formatów plików XML, przygotowane w BCC rozwiązanie mogło zostać szybko dostosowane do obowiązujących wytycznych. Pilotażowe wdrożenie u jednego z wieloletnich i zaufanych klientów potwierdziło poprawność jego działania – i można było przystąpić do oferowania pakietu na rynku.

Już w połowie czerwca 2016 r. BCC rozpoczęło wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w SAP w kolejnych firmach. W kolejnych miesiącach podstawowe rozwiązanie BCC wybrało kilkudziesięciu klientów. Wśród nich były zarówno firmy, które od dawna znają BCC i prowadziły z nami wiele projektów wdrożeniowych i rozwojowych, jak i firmy, które po raz pierwszy korzystały z naszych usług.

Następnym krokiem było udostępnianie produktów i usług rozszerzających ofertę BCC: (transfer, wsparcie producencie, nowe funkcjonalności).

Webinary źródłem wiedzy

Skąpe i opóźnione informacje na temat JPK, jakie na przełomie 2015/2016 napływały z ministerstwa, doniesienia medialne o planowanym szerokim zakresie obowiązkowego raportowania i wysokich karach dla niewywiązujących się z tego obowiązku wywoływały duże zaniepokojenie u klientów.

Chcąc uspokoić posiadaczy systemu SAP, już w trakcie pracy nad rozwiązaniem BCC rozpoczęło intensywną kampanię informacyjną, której celem była po pierwsze – edukacja na temat wymogów i struktury pliku JPK, a po drugie przekazanie wiedzy, jakich dostosowań i w jakich obszarach będzie wymagał SAP.

Łącznie odbyło się sześć webinarów poświęconych pakietowi usług i rozwiązań BCC Jednolity Plik Kontrolny w SAP, na które zarejestrowało się ponad 450 uczestników.

JPK w SAP od BCC

Oferowane przez BCC rozwiązanie Jednolity Plik Kontrolny w SAP to zestaw gotowych funkcjonalności, który umożliwia firmom pracującym z tym systemem dostosowanie go w taki sposób, by możliwe było przygotowanie JPK bezpośrednio w SAP ERP, a także wygenerowanie deklaracji w postaci plików w formacie .XML, umożliwiających wysyłkę deklaracji w formie elektronicznej (także drogą elektroniczną).

Firmom, w których system, ze względu na specyfikę biznesu, mocno odbiega od standardowych ustawień systemu, oferujemy dodatkowo usługę analizy zakresu prac niezbędnych do spełnienia wymagań prawnych, a także dostosowanie produktu do specyficznych potrzeb organizacji.

Na pakiet JPK w SAP od BCC składają się:

 • Jednolity Plik Kontrolny w SAP (pakiet podstawowy) – rozwiązanie wspierające przygotowywanie jednolitych plików kontrolnych w systemie SAP, wraz z licencją i filmem instruktażowym przygotowującym do samodzielnego dostosowania produktu; pakiet jest dostępny zarówno dla systemu SAP ERP, jak i SAP Business One;
 • BCC JPK Transfer – rozszerzenie JPK BCC, wspierające e-wysyłkę jednolitych plików kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów, wraz z licencją i filmem instruktażowym przygotowującym do samodzielnego dostosowania produktu;
 • opcjonalna usługa dostosowania rozwiązań do wymagań przedsiębiorstwa, zgodnie ze specyfiką przygotowaną przez klienta lub na podstawie analizy prowadzonej przez konsultantów BCC;
 • usługa wsparcia producenckiego dla JPK BCC; w ramach miesięcznego wynagrodzenia klient otrzymuje prawo do aktualizacji produktu (w wariancie rozszerzonym oferujemy także zdalne wsparcie serwisowe w gwarantowanym wymiarze godzin).
 • BCC Excel4JPK – rozszerzenie i dopełnienie pakietu podstawowego wraz z licencją.
Czym jest JPK
JPK to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, za pomocą którego podatnik jest zobowiązany przekazywać księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe. Innymi słowy, Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi z wykorzystaniem programów komputerowych są zobowiązani przekazywać je na żądanie organów podatkowych.
Ministerstwo Finansów przygotowało siedem różnych struktur JPK, dostosowanych do poszczególnych obszarów podatkowo-rachunkowych używanych przez przedsiębiorstwa. Są to:
Struktura 1 – księgi rachunkowe,
Struktura 2 – wyciągi bankowe,
Struktura 3 – magazyn,
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
Struktura 5 – faktury,
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
Struktura 7 – ewidencja przychodów.

Także dla SAP Business One

Warto także wspomnieć, że BCC przygotowało również ofertę dla firm pracujących z systemem SAP Business One. Aby umożliwić im dostosowanie systemu do wymogów generowania JPK, BCC oferuje:

 • dla klientów korzystających z SAP Business One w wersji 9.1 i wyższej – asystę przy wdrożeniu uzupełnienia dostarczanego przez SAP SE,
 • dla firm użytkujących wersje niższe (np. 9.0 czy 8.82) – wdrożenie dedykowanego rozszerzenia, które umożliwi wygenerowanie pliku JPK zgodnego z nowymi przepisami podatkowymi.

JPK Transfer – e-wysyłka JPK do MF

Wykorzystując swoje doświadczenie zarówno w obszarze SAP, jak i w integracji rozproszonych systemów informatycznych, BCC przygotowało także rozwiązanie JPK Transfer do bezpiecznej e-wysyłki danych do systemu Ministerstwa Finansów. To rozszerzenie i dopełnienie pakietu podstawowego BCC Jednolity Plik Kontrolny w SAP. Rozwiązanie automatyzuje proces przygotowywania do elektronicznej wysyłki JPK oraz pozwala na monitorowanie jej przebiegu.

JPK Transfer zapewnia:

 • przygotowanie danych JPK do elektronicznej wysyłki w układzie i formacie zgodnym z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów,
 • walidację, szyfrowanie i kompresję danych,
 • integrację z oprogramowaniem zapewniającym podpis kwalifikowany, jednoznacznie identyfikujący organizację będącą nadawcą komunikatu,
 • bezpieczną i stabilną wysyłkę danych przez Internet,
 • zaczytanie do systemu SAP Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) z Ministerstwa Finansów, potwierdzającego otrzymanie JPK przez MF,
 • monitorowanie procesu wysyłki za pomocą Monitora wysyłki JPK, bezpośrednio w systemie SAP (nowa transakcja).

JPK Transfer uwzględnia wysyłkę wszystkich struktur wchodzących w skład JPK, zarówno tych wysyłanych okresowo, jak i na żądanie.

Bogate doświadczenia w integracji różnorodnych rozwiązań, a także duży nacisk, jaki w BCC kładziemy na wysoki poziom zabezpieczeń danych na każdym etapie ich przetwarzania przyczyniły się do dużego sukcesu produktu. Warto podkreślić, że zainteresowanie tym rozwiązaniem nie zmniejszyło się nawet po tym, jak ministerstwo udostępniło własne bramki pozwalające na przesyłanie plików kontrolnych w sposób zaufany.

Obecnie JPK Transfer odpowiada za poprawne i bezpieczne przesyłanie jednolitych plików w blisko 70 firmach. Wśród nich i takich, które generują JPK za pomocą rozwiązań dostarczonych przez innych producentów oprogramowania.

BCC Excel4JPK

W ślad za kolejnymi zmianami legislacyjnymi i specyfikacjami wymagań prawnych pakiet produktów i usług jest stale rozbudowywany. Od kwietnia 2017 roku dostępny jest BCC Excel4JPK, który stanowi rozszerzenie i dopełnienie pakietu podstawowego. Umożliwia wczytywanie do JPK danych, które z różnych powodów nie mogą zostać automatycznie zaciągnięte z systemu SAP. Mogą to być np. dane z innych systemów informatycznych; dane z arkuszy MS Excel; dane wymagające ręcznej korekty przed ich przygotowaniem do plików JPK. Rozwiązanie pozwala na przygotowanie takich danych w komfortowy sposób w środowisku MS Excel, niezależnie od źródła ich pochodzenia i typu JPK, jakiego dotyczą.

W przygotowaniu kolejne funkcjonalności.

Wsparcie producenckie dla JPK BCC

Zmienność zarówno środowiska SAP, jak i przepisów prawnych ciągle generuje potrzeby dalszego dostosowania wdrożonych produktów do nowych wymagań. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązania JPK w SAP. Wychodząc temu zapotrzebowaniu naprzeciw, BCC przygotowało ofertę wsparcia producenckiego dla tego produktu. W ramach tej usługi klienci otrzymują prawo do otrzymywania publikowanych przez BCC aktualizacji produktu JPK BCC, wraz z opisem zmian zawartych w aktualizacji oraz instrukcją umożliwiającą jej samodzielne wgranie do systemu przez administratora.

W wariancie rozszerzonym usługi oferujemy dodatkowo prawo do zdalnego wsparcia serwisowego w zakresie JPK BCC w gwarantowanym wymiarze godzin. Wsparcie polega na:

 • udzielaniu odpowiedzi na pytania związane z JPK,
 • pomocy w przypadku problemów z działaniem JPK BCC,
 • pomocy przy aktualizacji produktu JPK BCC.

Wsparcie producenckie dla JPK BCC jest realizowana przez konsultantów serwisu aplikacyjnego SAP w BCC. Dla firm, które już wcześniej korzystały z serwisu aplikacyjnego SAP, stanowi ono naturalne rozszerzenie tej usługi. Jest także korzystną propozycją dla tych klientów, którzy chcą mieć pewność, że generowane pliki kontrolne są zgodne z najnowszymi wytycznymi ministerstwa.

Solidny partner w biznesie

BCC już po pierwszych doniesieniach, że ministerstwo planuje ustanowienie obowiązku generowania JPK, oddelegowano zespół specjalistów do prac nad rozwiązaniem umożliwiających generowanie pliku z SAP. W efekcie jako pierwsza firma konsultingowa na rynku zaoferowała kompleksowe rozwiązanie dla firm pracujących z tym systemem. To ryzyko się opłaciło. Pakiet JPK BCC jest najlepiej sprzedającym się produktem w historii firmy. Wśród organizacji, które wybrały ofertę BCC, są zarówno największe firmy w Polsce, jak i przedsiębiorstwa zatrudniające kilkadziesiąt osób. Wiele z nich to wieloletni klienci BCC, stale korzystający z naszych usług wdrożeniowych czy stałego wsparcia administracyjnego i serwisowego. Ale znakomita część to firmy, z którymi wcześniej nie współpracowaliśmy, a które przy tej okazji mogły zapoznać się z naszym potencjałem realizacyjnym. Pozyskaliśmy także wielu nowych klientów korporacyjnych, na co dzień administrujących systemem we własnym zakresie, którzy przy tak specyficznym rozwiązaniu poszukiwali lokalnego rozwiązania, dającego gwarancję poprawnego wypełnienia obowiązków raportowania do organów kontrolnych.

Jednolity Plik Kontrolny SAP od BCC w liczbach

 • ponad 300 zamówień na rozwiązania i usługi z pakietu JPK
 • ponad 450 zarejestrowanych na 6 webinarach BCC poświęconych ofercie na rozwiązania z pakietu JPK
 • 3 miesiące – od opublikowania ostatecznie zdefiniowanych struktur logicznych JPK przez Ministerstwo Finansów do powstania obowiązku generowania JPK i powszechnego wykorzystania rozwiązania BCC u klientów

Do góry

Informacje powiązane

BCC monitoruje przepisy dotyczące podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest kolejnym rozwiązaniem przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów, zmierzającym do…

BCC dla Von Roll: serwis aplikacyjny SAP dla spółek w 10 krajach

Od 1 lipca 2017 r. BCC rozpoczęło świadczenie usługi serwisu aplikacyjnego dla systemu SAP…

Zapraszamy na konferencję SNP Transformation World 2017 w Heidelbergu

Już wkrótce kolejna edycja corocznej konferencji SNP Transformation World – największego spotkania dla menedżerów…

BCC Złotym Partnerem SAP Technology Forum: 12 – 13 września 2017, Gdynia

Już wkrótce jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT - SAP Technology Forum. Konferencja…

TOP200: BCC ponownie liderem IT dla sektora spożywczego

W rankingu Liderów Polskiego Rynku IT za 2016 r., przygotowanym przez Computerworld, BCC, po…

Grupa Colian: migracja systemów SAP na platformę HANA w BCC Data Centers

Dla spożywczego potentata, właściciela marek Goplana, Jutrzenka, Solidarność i Hellena, BCC zrealizowało migrację systemów…

1 2 3 4 5 6 7 

Akademia Lepszego Biznesu


766 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Dziesiątki tysięcy e-faktur z systemu SAP

Od listopada 2016 roku dzięki rozwiązaniu BCC E-Billing Portal, tysiące klientów DHL Parcel w Polsce otrzymuje dostęp do faktur za usługi...

Dziesiątki tysięcy e-faktur z systemu SAP

Od listopada 2016 roku dzięki rozwiązaniu BCC E-Billing Portal, tysiące klientów DHL Parcel w Polsce otrzymuje dostęp do faktur za usługi... /pub/pl/uploadimages/gtx/3288221848.jpg

Gwarancja dostępności, bieżąca opieka serwisowa

BCC zapewnia usługę hostingu zarządzanego dla systemu SAP HR, na którym Randstad realizuje dla swoich klientów outsourcing kadrowy i płacowy... /pub/pl/uploadimages/gtx/2652564134.jpg

Hypercare Support po upgrade SAP

Minimalizacja ryzyka, z jakim wiąże się dla pracy całej firmy upgrade systemów SAP – taki cel przyświecał niemieckiej firmie Karl Dungs,... /pub/pl/uploadimages/gtx/1870089568.png

Symulacja ataku hakerskiego w TAG Systems

W branży kart płatniczych kwestie bezpieczeństwa systemów informatycznych mają kluczowe znaczenie. Z uwagi na dane wrażliwe, które są w nich... /pub/pl/uploadimages/gtx/2281294393.jpg

Service Desk napędzany energią

Multienergetyczna grupa EWE Polska korzysta z narzędzia BCC Service Desk, które porządkuje obsługę wewnętrznych zgłoszeń IT. Rozwiązanie... /pub/pl/uploadimages/gtx/2261764113.jpg

SAP Coliana na platformie HANA w BCC Data Centers

Dla spożywczego potentata, właściciela m.in. marek Goplana, Jutrzenka, Solidarność i Hellena, BCC zrealizowało migrację systemów SAP ERP i SAP BW na platformę... /pub/pl/uploadimages/gtx/3176949695.jpg

Strauss Cafe i mkfresh.pl: e-kawa z SAP

Od 16 maja 2017 transakcje w sklepie internetowym Strauss Cafe są obsługiwane w integracji z firmowym systemem SAP. Konsultanci BCC zintegrowali... /pub/pl/uploadimages/gtx/3484978004.jpg

Etyczny hacking zwiększa bezpieczeństwo aplikacji

Profesjonalnie tworzone oprogramowanie nie tylko realizuje założone funkcje biznesowe, ale także zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych.... /pub/pl/uploadimages/gtx/1940448208.jpg

PozLab: kopie bezpieczeństwa w chmurze

Dostęp do danych to dla większości organizacji niezbędny element ich działalności i warunek zachowania ciągłości biznesu. Dane pełnią... /pub/pl/uploadimages/gtx/2792332260.jpg

Idea Leasing: Portal e-faktur dla klientów

Podstawowym celem Portalu Klienta Idea Leasing jest obsługa m.in. dystrybucji faktur drogą elektroniczną. Docelowo wszyscy klienci Idea Leasing... /pub/pl/uploadimages/gtx/1642559875.jpg

Outsourcing administracji siecią LAN i WAN w Ramirent

Firmowe sieci LAN i WAN stanowią krwiobieg obiegu informacji zarówno wewnątrz firmy, jak i łączący ją ze światem zewnętrznym. Nad zapewnieniem... /pub/pl/uploadimages/gtx/1656200974.jpg

Toms Gruppen: Rollout SAP HR z Polski do Danii

Od stycznia 2016 r. duńska centrala Toms Gruppen, producenta słodyczy, korzysta z rozwiązania SAP HR. System obsługuje procesy administracji... /pub/pl/uploadimages/gtx/3010056597.jpg

USP Zdrowie: Migracja SAP na nową platformę sprzętową

Konieczność wymiany platformy sprzętowej dla systemów SAP stała się w USP Zdrowie dobrym pretekstem do wirtualizacji zasobów IT w oparciu... /pub/pl/uploadimages/gtx/3512459765.jpg

BCC ECM w Polimex-Mostostal: Umowy pod pełną kontrolą

Firma Polimex-Mostostal wykorzystuje autorskie rozwiązanie BCC ECM do obsługi umów. Docelowo wszystkie umowy będą przygotowywane, a następnie... /pub/pl/uploadimages/gtx/1826429749.jpg

Herlitz: Data Volume Management w środowisku SAP

Radzenie sobie z rosnącym w szybkim tempie rozmiarem bazy danych dla systemu SAP jest jednym z większych wyzwań dla działów IT. W firmie... /pub/pl/uploadimages/gtx/3334553949.jpg

TECE Polska: Rollout SAP ERP i wdrożenie SAP WM w jednym projekcie

TECE Polska, oddział niemieckiego producenta techniki sanitarnej i grzewczej, korzysta z korporacyjnego systemu SAP oraz rozwiązania SAP do zarządzania... /pub/pl/uploadimages/gtx/2502896055.jpg

Atlas Ward wykorzystuje możliwości platformy samoobsługi pracowniczej

Wrocławska firma Atlas Ward, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej, korzysta z BeeOffice... /pub/pl/uploadimages/gtx/1686817704.jpg

Amica Wronki: migracja środowiska IT na platformę wirtualną

Wraz z rozwojem biznesu rosną wymagania względem systemów informatycznych, a z czasem infrastruktura sprzętowa, która niegdyś stawała... /pub/pl/uploadimages/gtx/2607148172.jpg

BeeOffice i Grupa Integer: 30% niższe koszty delegacji

Dynamicznie rozwijający się biznes – od Australii po Amerykę Południową – to w skali roku kilka tysięcy podróży odbywanych przez... /pub/pl/uploadimages/gtx/1564438469.jpg

SAP Change Request Management w Grupie Can Pack

Ujęcie procesów zarządzania zmianą w karby profesjonalnego narzędzia SAP Change Request Management to jeden z elementów szerszego programu... /pub/pl/uploadimages/gtx/2448573800.jpg

Bombardier Inc.: BCC wspiera administratorów SAP

Złożony pejzaż systemów SAP globalnej korporacji i ponad 10 tys. użytkowników na całym świecie, generujących zgłoszenia w obszarach... /pub/pl/uploadimages/gtx/2140121298.jpg

SAP Afaria w Transgourmet Polska

SAP Afaria służy do zdalnego zarządzania firmową flotą urządzeń mobilnych i jej bezpieczeństwem. W połowie 2015 r., przy współpracy... /pub/pl/uploadimages/gtx/2367614769.jpg

Systemy opesus AG w BCC Data Centers

Niemiecka firma opesus AG poszukiwała dostawcy outsourcingu IT, który zachowując najwyższą jakość usług, równocześnie jest gotowy na elastyczne... /pub/pl/uploadimages/gtx/1763557680.jpg

Grupa Bakalland i Delecta: Carveout, rollout, outsourcing

Od kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Bakalland korzysta z SAP ERP. Start systemu poprzedziła fuzja firm Delecta i Bakalland. Jej konsekwencją... /pub/pl/uploadimages/gtx/1655841841.jpg

Bakalland i Delecta: Migracja, nowa lokalizacja i utrzymanie SAP

Istotną częścią „przejęcia” – po zakupie firmy Delecta – także jej systemu zintegrowanego SAP ERP były prace w obszarze... /pub/pl/uploadimages/gtx/1822418725.jpg

Corundum: SAP w produkcji biżuterii

Podobnie jak kamień szlachetny potrzebuje dobrej oprawy, tak firma, która chce rosnąć, potrzebuje sprawdzonego systemu informatycznego. Firma... /pub/pl/uploadimages/gtx/1818725601.jpg

SM ROTR: BCC Enterprise Content Management dla SAP w outsourcingu

Setki milionów przychodów, setki tysięcy operacji biznesowych, tysiące dostawców, setki pracowników i wszystko to oparte na kilkuset tysiącach... /pub/pl/uploadimages/gtx/3090234513.jpg

Albéa: rollout SAP z Francji do Polski

Albéa HPC z Łodzi, producent opakowań dla sektora FMCG, od czerwca 2015 r. pracuje w systemie SAP ERP. Projekt był częścią dużego... /pub/pl/uploadimages/gtx/2814839363.jpg

Zakłady Maszynowe Hamech: Realne koszty produkcji w SAP Business One

W SAP Business One Hamech zyskał odwzorowanie wszystkich kluczowych procesów biznesowych w jednym zintegrowanym systemie. Jednak najważniejsza... /pub/pl/uploadimages/gtx/1989743085.jpg

Service Desk i Centrum Outsourcingowe BCC – standardy i narzędzia

Zespół Service Desk BCC każdego dnia obsługuje kilkaset zgłoszeń klientów, korzystających z kilkudziesięciu usług Centrum Outsourcingowego... /pub/pl/uploadimages/gtx/1480818446.jpg

Zobacz więcej case studies

Już 8104 osoby korzystają z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Akademia Lepszego Biznesu


766 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

3 sposoby na podniesienie efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Jesteś firmą produkcyjną? Zarządzasz dużym magazynem? Pracujesz w systemie SAP? Jeśli tak, zapoznaj się z autorskimi rozwiązaniami...

Przetestuj się, zanim zrobi to haker

Jak pokazują badania, obecne trendy w cyberprzestępczości cechują się coraz to bardziej ukierunkowanymi atakami. Co ciekawe, obserwuje...

ZSMOPL – łatwa integracja z SAP również w chmurze

Wg ostatnich informacji, z początkiem 2018 roku, zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego, podmioty prowadzące obrót produktami...

Interim Hosting SAP w trybie projektowym

Projekty informatyczne cechują się złożonością, koniecznością reagowania na zmienne otoczenie biznesowe, ale przede wszystkim...

Bezpieczny – bezpieczniejszy – najbezpieczniejszy

W październiku 2014 roku wykryto podatność protokołu SSL 3.0 na ataki typu POODLE (Padding Oracle On Downgraded Legacy Encryption)....

Jak zapewnić wysoką jakość gromadzonych danych adresowych?

Czy Twoim zdaniem „Jan Besiński, Plac Unii Lubelskiej 82 C m 5, 02-745, Warszawa” i „Jan Beksiński PL. Unii...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Już 8104 osoby korzystają z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Formularz kontaktowy

Masz wyłączoną obsługę JavaScript. Aby skorzystać z formularza, włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

* pola obowiązkowe

Nasi klienci:

 • PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA
 • Holland Automation International (HAI)
 • KS Logistik Gmbh Polska (Grupa Kromberg & Schubert)
 • Gerresheimer Bolesławiec SA
 • PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
 • Polkomtel Sp. z o.o.
 • Aldik Nova (Grupa Maxima)
 • Minimax Polska (Grupa Minimax Viking)
 • Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
 • ABB Sp. z o.o.
 • Isuzu Motors Polska Sp. z o.o.
 • Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A.
 • Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o.
 • Plastic Omnium Auto (dawniej Plastal)
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Polska
 • LHI Sp. z o.o.
 • G-U Polska Sp. z o.o.
 • Aquanet S.A.
 • Grupa Kronospan
 • ROTR Spółdzielnia Mleczarska

więcej

zwiń