Business Consulting Center

Go Forward – metodyka wdrożeniowa SAP oparta o najlepsze praktyki.

Wdrożenia SAP ERP, SAP BI, SAP BW, SAP CRM, SAP HR, SAP NetWeaver.

Metodyka Go Forward

BCC prowadzi wdrożenia SAP wg autorskiej metodyki wdrożeniowej Go Forward, pozwalającej wypracować optymalne dla danego Klienta rozwiązanie biznesowo-informatyczne, w oparciu o indywidualne podejście do jego potrzeb oraz o doświadczenie BCC.

Czym jest metodyka wdrożeniowa?
Metodyka to ściśle określone procedury działań opisujące krok po kroku proces wdrożenia systemu SAP. Biorąc pod uwagę złożoność projektów wdrożeniowych (od kilkunastu do kilkudziesięciu osób zaangażowanych w kilku-kilkunastomiesięczne przedsięwzięcie, decydujące o sposobie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa), konieczne jest uporządkowanie procesu i utrzymanie formalnych ram, pozwalających na stałą kontrolę: czy kierunek prac i osiągane produkty cząstkowe są zgodne z wymaganiami Klienta.

Fundamenty metodyki wdrożeniowej BCC
Metodyka Go Forward została wypracowana w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia BCC w realizacji projektów SAP. Go Forward bazuje na światowych standardach zarządzania projektami, zdefiniowanych przez organizację Project Management Institute (PMI), a także na wymaganiach związanych z obowiązującymi w BCC systemami zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji i usługami IT (certyfikaty ISO 27001, ISO 20000).

Metodyka wdrożeniowa Go Forward zawiera m.in. następujące elementy:

  • procedury działań (co, kto, kiedy, jak i dlaczego wykonuje w każdej fazie projektu)
  • formularze wzorcowe (dla dokumentacji przebiegu wdrożenia),
  • narzędzia projektowe (m.in. dla zarządzania dokumentacją projektową, modelowania procesów biznesowych, zarządzania zmianami programów, migracji danych z systemów źródłowych),
  • przykłady rozwiązań wzorcowych (baza wiedzy i doświadczeń z wdrożeń zrealizowanych przez BCC).

Metodyka Go Forward wyróżnia się całościowym spojrzeniem na cykl życia systemów IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem Klienta. Spojrzenie to obejmuje sprawne wdrożenie systemów, ich efektywne użytkowanie, utrzymanie oraz rozwój.

W metodyce Go Forward wykorzystujemy unikalne elementy:

  • zaangażowanie organizacji serwisowej BCC , pracującej według standardów ITIL,
  • koncepcja rozwiązania oparta o graficzny model procesów, zgodny ze standardem BPMN,
  • wirtualne środowisko pracy - portal MS SharePoint.

Zaangażowanie organizacji serwisowej BCC
Oprócz konsultantów wdrożeniowych, w wybranych pracach projektowych uczestniczą konsultanci serwisowi BCC, nabywając wiedzę o rozwiązaniu przygotowywanym dla klienta. Dzięki temu klient podczas startu produkcyjnego i bezpośrednio po nim korzysta ze wsparcia organizacji serwisowej BCC, pracującej według standardów ISO 20000 i kodeksu dobrych praktyk opisanych w bibliotece ITIL.
Start produkcyjny przebiega sprawniej, podczas startu i po nim użytkownicy nowego systemu mogą się bardziej skoncentrować na swoich zwykłych obowiązkach. Udział konsultantów serwisowych BCC we wdrożeniu pozwala też na płynne przejście do efektywnej obsługi serwisowej (stałego wsparcia użytkowników SAP), bez konieczności dodatkowego transferu wiedzy.

Koncepcja rozwiązania oparta o graficzny model procesów
Podczas tworzenia koncepcji rozwiązania SAP posługujemy się standardem BPMN (Business Process Modeling Notation), który w postaci graficznej odzwierciedla wzorcowe i projektowane procesy. Punktem wyjścia są procesy wzorcowe, przedstawione w postaci czytelnych diagramów. Praca nad koncepcją polega na ich weryfikacji i adaptacji. Użycie zrozumiałej dla wszystkich formy graficznej pozwala osiągnąć lepszy efekt: docelowe rozwiązanie jest lepiej dopasowane do potrzeb firmy, zaś dzięki wykorzystaniu predefiniowanych wzorcowych procesów zespoły wdrożeniowe mogą się skupić na optymalizacji biznesu. Wypracowana podczas wdrożenia baza procesów może zaś służyć jako podstawa do procesowego zarządzania firmą.

Wirtualne środowisko pracy projektowej
Uczestnikom projektu udostępniamy portal projektowy, przygotowany w środowisku MS SharePoint. Tworzy on wirtualne środowisko pracy osób zaangażowanych w projekt - mają oni stały, z każdego miejsca na świecie, dostęp do dokumentów projektowych oraz aktualnych informacji o statusie i postępie prac. Dzięki użyciu portalu prace wdrożeniowe są realizowane sprawniej, a uczestnicy projektu mogą skoncentrować się na pracy nad lepszymi efektami projektu. Dzięki doświadczeniom BCC przy definiowaniu projektów w portalu projektowym można wykorzystać wzorce zawierające wspólne dla różnych projektów elementy (np. struktura projektu, wykaz dokumentów, listy, raporty).

Fazy wdrożenia rozwiązań SAP wg metodyki wdrożeniowej BCC
Proces wdrażania systemów SAP według metodyki Go Forward składa się z następujących kolejno, opisanych poniżej faz. Po każdej fazie Klient otrzymuje produkty cząstkowe, które łącznie pozwalają na uruchomienie nowego systemu w przedsiębiorstwie.

Faza 0 Analiza przedwdrożeniowa
Początkowa faza ma na celu ustalenie ogólnych ram projektu: zakresu, harmonogramu i budżetu. Wyznaczone osoby ze strony Klienta i BCC uczestniczą w spotkaniach, które stopniowo doprecyzowują zakres funkcjonalny i organizacyjny systemu, który spełni wymagania firmy. Na tej podstawie BCC przygotowuje ofertę wdrożenia systemu SAP, zawierającą wszystkie istotne założenia dla dalszych faz projektu.
Produkt fazy: Oferta, Umowa wdrożenia systemu

Faza 1 Przygotowanie projektu
W tej fazie definiuje się szczegółowo projekt wdrożeniowy oraz metody pracy w projekcie (regulamin pracy, regulamin szkoleń, dokumentowanie, raportowanie statusu, ewidencjonowanie i rozliczanie prac, korzystanie z zasobów itp.)
Produkt fazy: Karta projektu, Regulamin projektu

Faza 2 Projektowanie koncepcyjne
W tej fazie prowadzone są szkolenia pracowników Klienta z zakresu rozwiązań SAP oraz opracowana jest Koncepcja wdrożenia - dokument opisujący jak w systemie informatycznym zostaną zaimplementowane procesy biznesowe Klienta.
Produkt fazy: Koncepcja wdrożenia (blueprint)

Faza 3 Realizacja prototypu
W trzeciej fazie na podstawie koncepcji wdrożenia, poprzez parametryzację ustawień systemu, przygotowany zostaje tzw. prototyp systemu. Prototyp poddawany jest testom w ramach poszczególnych funkcjonalności oraz testom integracyjnym całego systemu, sprawdzającym jego prawidłowe funkcjonowanie.
Produkt fazy: Prototyp systemu SAP

Faza 4 Przygotowanie do pracy
W fazie czwartej użytkownicy końcowi szkoleni są z funkcji wykonywanych w systemie. System SAP jest też napełniany rzeczywistymi danymi, z obecnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa (lub innych źródeł danych).
Produkt fazy: System produkcyjny

Faza 5 Start i eksploatacja
W tej fazie - po starcie produkcyjnym systemu - wspierani są użytkownicy końcowi w trakcie pierwszych dni swojej pracy. Następuje też optymalizacja ustawień technicznych systemu.
Produkt fazy: Bieżąca eksploatacja systemu SAP

Do góry

Informacje powiązane

Wdrożenie w Animeksie najlepszym projektem roku według PMI

Wdrożenie SAP HR w Grupie Animex zostało uznane zwycięzcą w konkursie Projekt Roku, zorganizowanym…

"Zarządzanie zmianami w PMO" - BCC na konferencji Institute for International Research

12-13 kwietnia br. w warszawskim hotelu Marriott odbędzie się konferencja organizowana przez Institute for…

BCC promuje najlepsze praktyki zarządzania projektami na seminarium Project Management Institute

W dn. 27 maja br. na spotkaniu poznańskiego oddziału PMI (Project Management Institute) Michał…

Go Forward: cel to lepszy rezultat wdrożenia

Metodyka projektowa BCC to „mapa drogowa” wdrożenia SAP. Jak każda dobra mapa – musi…

Go Forward: lepsze efekty wdrożeń SAP dzięki nowej metodyce BCC

Od października br. BCC stosuje nową wersję metodyki wdrożeniowej – Go Forward. Nowa metodyka…

Doświadczenia Biura Projektów BCC na konferencji Institute for International Research

Na odbywającym się 22-24 kwietnia br. w warszawskim hotelu Marriott IV Forum PMO (Project…

Akademia Lepszego Biznesu


758 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Albéa: rollout SAP z Francji do Polski

Albéa HPC z Łodzi, producent opakowań dla sektora FMCG, od czerwca 2015 r. pracuje w systemie SAP ERP. Projekt był częścią dużego...

Albéa: rollout SAP z Francji do Polski

Albéa HPC z Łodzi, producent opakowań dla sektora FMCG, od czerwca 2015 r. pracuje w systemie SAP ERP. Projekt był częścią dużego... /pub/pl/uploadimages/gtx/2814839363.jpg

JTI: Talent Management w SAP HR

Globalny SAP HR i co dalej? Czy ustandaryzowane procesy kadrowe w 70 krajach dla 25 tysięcy pracowników to już koniec wyzwań? Jak wykorzystać... /pub/pl/uploadimages/gtx/3327765042.jpg

Zarządzanie projektami SAP w Grupie Żywiec

Grupa Żywiec jest jednym z największych producentów piwa w Polsce oraz częścią Grupy HEINEKEN, trzeciej pod względem wielkości firmy... /pub/pl/uploadimages/gtx/3177216553.jpg

Już 8066 osób korzysta z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Akademia Lepszego Biznesu


758 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

SAP Value Engineering

Firma SAP znana z dostarczania zaawansowanych produktów informatycznych, oferowania hostingu i usług w chmurze najczęściej nie jest...

Reguły biznesowe: nowe możliwości implementacji w SAP Business Suite

Kluczową cechą systemów opartych na regułach biznesowych jest częściowe lub całkowite odseparowanie logiki biznesowej od kodu...

Polska specyfika we wdrożeniach SAP typu rollout

Wiele polskich oddziałów zagranicznych koncernów korzysta z korporacyjnych rozwiązań SAP, w których nie są uwzględnione specyficzne...

Metodyka wdrożeniowa: waterfall vs agile

Naturalnym wyborem metodyki dla projektu wdrożenia systemu ERP są tradycyjne metody kaskadowe. Niestety leżące u ich podstaw dobrze...

Jak przygotować sukces projektu wdrożeniowego

Zastanawiasz się, jak zorganizować udany projekt wdrożeniowy SAP? Twojej organizacji zależy na powodzeniu nowego przedsięwzięcia?...

Efektywne programowanie: bez drogi na skróty

Podział projektu na fazy, przypisanie uczestnikom odpowiednich ról i związanych z nimi zadań oraz zdroworozsądkowe podejście...

1 2 3 4 5 6 

Już 8066 osób korzysta z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB
zwiń