Business Consulting Center

BCC: konsulting SAP, outsourcing IT, rozwój oprogramowania.

400 klientów w ponad 40 krajach.

Nasze standardy pracy

Podstawową zasadą BCC jest partnerskie podejście w relacjach z Klientami.

Doradzamy Klientowi przy wyborze strategii projektowej, służymy wiedzą i doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań IT i wykorzystaniu dobrych praktyk biznesowych. Naszym celem jest przedstawienie takiego podejścia do projektu, który umożliwi osiągnięcie celów biznesowych przy minimalnym ryzyku projektowym. Uważamy, że projekt SAP jest wspólnym przedsięwzięciem Klienta i BCC. Stąd ofertę na usługi BCC przygotowujemy w sposób zindywidualizowany – jako efekt wspólnej pracy obydwu stron i punkt wyjścia do dalszych działań.

W naszych projektach kładziemy szczególny nacisk na transfer wiedzy do pracowników Klienta podczas konsultacji i szkoleń. Naszym celem jest, aby Klient stał się prawdziwym właścicielem rozwiązania – mogąc je samodzielnie utrzymywać i rozwijać.

W realizacji przedsięwzięć wdrożeniowych i usług outsourcingowych bazujemy na:

  • autorskiej metodyce wdrożeniowej Go Forward
  • światowych standardach jakościowych zgodnych z ISO 27001, ISO 20000
  • analizie wyników badań satysfakcji naszych klientów
Go Forward - metodyka wdrożeniowa BCC

Metodyka Go Forward została wypracowana w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia BCC w realizacji projektów SAP. Go Forward bazuje na światowych standardach zarządzania projektami, zdefiniowanych przez organizację Project Management Institute (PMI), a także na wymaganiach związanych z obowiązującymi w BCC systemami zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji i usługami IT (certyfikaty ISO 27001, ISO 20000).

Więcej o Go Forward...
 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001)

W świadczeniu usług outsourcingu IT i serwisu SAP BCC opiera się na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnym z normą ISO 27001. Jest to najbardziej restrykcyjna norma, wskazująca wymagania w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji.

Standard ISO 27001 obejmuje całość zagadnień związanych z ochroną tworzonych, przechowywanych i przetwarzanych w firmie informacji. Jego celem jest weryfikacja i wzmocnienie zabezpieczeń z uwzględnieniem źródeł zagrożeń, jakimi mogą być ludzie, procesy biznesowe i technologie. Standard ten wpisuje się w procedury związane z budowaniem Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Planning), które umożliwiają sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe, a nawet nieprzewidywalne katastrofy, takie jak np. pożar, powódź czy katastrofa budowlana.

System Zarządzania Usługami IT (ISO 20000 / ITIL)

Centrum Outsourcingowe BCC posiada System Zarządzania Usługami IT zgodny z normą ISO 20000 (ITIL). BCC spełniło wymagania ITIL jako pierwszy dostawca IT w Polsce.

Standard zarządzania usługami IT ISO 20000 daje konkretne wytyczne, jak efektywnie obsługiwać zgłoszenia od klientów, reagować na incydenty czy rozwiązywać problemy. Norma definiuje zbiór najważniejszych procesów IT – m.in. zarządzanie i raportowanie poziomu usług, zarządzanie dostępnością, pojemnością oraz ciągłością działania, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, budżetowanie i rozliczanie kosztów IT, zarządzanie konfiguracją i zmianą oraz relacjami z otoczeniem, czyli klientami i dostawcami.
 

Standard ochrony przechowywanych danych (ISO 27018)

Certyfikat ISO 27018 posiadają rozwiązania autorskie BCC, oferowane w chmurze jako SaaS (Software as a Service). BeeOffice, BCC ECM oraz Edistrada są rozwijane w BCC Software Factory i oferowane w oparciu o bezpieczną infrastrukturę BCC Data Centers. Certyfikat ISO 27018 stanowi niezależną gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych klientów, przechowywanych w aplikacjach. Norma ISO 27018 dotyczy takich procesów jak: system tworzenia i utrzymania kopii zapasowych danych, szyfrowanie danych, zarządzanie zmianami w aplikacjach, rejestracja aktywności użytkowników i administratorów, zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami.

Do góry

zwiń