Business Consulting Center

Edistrada: elastyczna platforma integracyjna EDI w sektorze B2B.

Efektywna elektroniczna wymiana danych między partnerami biznesowymi.

Edistrada

Edistrada to uniwersalna platforma B2B, umożliwiająca masowe generowanie, udostępnianie i wymianę dokumentów i danych z klientami i dostawcami, zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami obu stron (np. przez portal, usługi sieciowe, e-mail, unikalne linki, PDF, EDI i in.).

 • Różne scenariusze użycia: e-faktury, zamówienia, awizo, katalogi produktów, e-płatności
 • Różne formy komunikacji: webportal, EDI, e-mail, WebServices
 • Łatwość wdrożenia i rozwoju o nowe typy komunikatów, nowe grupy partnerów
 • Integracja z dowolnymi systemami i aplikacjami biznesowymi (np. SAP ERP, e-sklepy, …)
 • Utrzymanie w modelu SaaS (w oparciu o BCC Data Centers) lub on premise
 • Bezpieczeństwo: certyfikat ISO 27018 dla Edistrady w chmurze, szyfrowanie, podpisy elektroniczne

Edistrada jest autorskim rozwiązaniem przygotowanym w BCC Software Factory, przeznaczonym dla firm, zainteresowanych obniżeniem kosztów komunikacji z partnerami. Edistrada pozwala tworzyć bardziej efektywne scenariusze współpracy, dzięki:

 • automatyzacji generowania dokumentów z systemu ERP
 • eliminacji wymiany papierowych dokumentów
 • uruchomieniu e-portalu pełniącego rolę wirtualnego centrum obsługi partnerów
 • wykorzystaniu scenariuszy samoobsługi klientów (self-care)

Portal Edistrada

Centralnym punktem Edistrady jest portal webowy, służący do komunikacji z klientami lub dostawcami, w którym można monitorować i śledzić przebieg przesyłanej dokumentacji. Użytkownik ma możliwość pobrania wygenerowanych dla niego dokumentów, sprawdzenia historii przesyłanych dokumentów i ich zawartości, weryfikacji należności oraz dokonania e-płatności. Możliwa jest również weryfikacja dostarczenia dokumentu (np. faktury korygującej).

Edistrada jako platforma EDI

Edistrada może być także wykorzystana do klasycznej wymiany dokumentów w formacie EDI (Electronic Data Interchange), polegającej na obiegu i wymianie dokumentów w formie elektronicznej bezpośrednio między systemami partnerów. Dokumenty wygenerowane w systemie jednego partnera (np. zamówienia) automatycznie trafiają do systemu informatycznego drugiego partnera. Edistrada może zostać zintegrowana z dowolnym systemem biznesowym, np. ERP, ECM.

Integrację środowiska Edistrada z systemami SAP zapewnia autorskie rozwiązanie BCC – EasyEDIconnector.

EDI - korzyści

Elektroniczna wymiana dokumentów (EDI, Electronic Data Interchange) to model współpracy między stałymi partnerami biznesowymi, polegający na obiegu i wymianie dokumentów w formie elektronicznej bezpośrednio między systemami partnerów. Zamiast tradycyjnych dokumentów papierowych (np. zamówień, faktur, awiz dostawy itd.) między partnerami krążą dokumenty elektroniczne. Dokumenty wygenerowane w systemie jednego partnera (np. zamówienia) automatycznie trafiają do systemu informatycznego drugiego partnera.

Najważniejsze korzyści z EDI:

 • przyspieszenie wymiany informacji,
 • redukcja liczby błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych,
 • redukcja liczby reklamacji,
 • redukcja kosztów współpracy (mniej pracy, mniej papieru).

Im większa skala i intensywność współpracy (liczba komunikatów, stałych partnerów), tym większe korzyści i oszczędności dzięki EDI.

Oczywistym przykładem zastosowania platformy do elektronicznej wymiany dokumentów jest współpraca dużych odbiorców z siecią licznych dostawców towarów, podzespołów czy surowców. W tej kategorii mieszczą się nie tylko duże detaliczne sieci handlowe, ale także sieci i centra hurtowe (np. elektryczne, farmaceutyczne, z branży budowlanej itp.), sklepy internetowe, regionalne sieci handlowe, branża automotive (dystrybucja części zamiennych), a także duże firmy produkcyjne, mające wielu dostawców. Coraz częściej z EDI korzystają także firmy usługowe, a także branża bankowa i administracja.

Dlaczego EDI w Edistradzie?

Mimo iż EDI jest znane i stosowane od lat, ciągle wiele firm korzysta z niego głównie w sytuacji, gdy zostały do tego niejako zmuszone wymaganiami swoich największych odbiorców. Są firmy a nawet całe sektory, które z EDI niemal w ogóle nie korzystają.

Barierą są nie tylko koszty uruchomienia komunikacji elektronicznej. Rozwój EDI hamowany jest także przez niski poziom informatyzacji niektórych przedsiębiorstw. Wreszcie utrudnieniem jest konieczność dostosowania się do dość sztywnych standardów komunikacji, narzucanych przez największych dostawców platform EDI.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi oferta Edistrady. Wyróżniki Edistrady to:

 • elastyczność (możliwość dostosowania platformy do potrzeb danego przedsiębiorstwa),
 • korzystne warunki finansowe (niskie opłaty za przyłączenie i liczbę generowanych komunikatów),
 • łatwość wdrożenia i rozwoju (przyłączenia kolejnych partnerów, uruchomienia kolejnych typów komunikatów).

Komunikacja z partnerami biznesowymi z wykorzystaniem platformy Edistrada

Edistrada - ciągłość działania gwarantowana przez Centrum Outsourcingowe BCC

Przesyłanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem centralnego systemu EDI, który jest utrzymywany w centrum przetwarzania danych BCC, zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa i ciągłości działania, niezależnie od wolumenu przesyłanych danych.

Centrum Outsourcingowe BCC posiada wysokiej klasy rozwiązania infrastrukturalne i organizacyjne, działając zgodnie z restrykcyjnym standardem ISO 27001 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nad poprawnością działania platformy Edistrada czuwają specjaliści BCC. Utrzymanie systemu, zapewnienie ciągłości jego działania oraz archiwizacja danych i systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa leży po stronie BCC jako operatora EDI.

Klienci – partnerzy komunikacji EDI – po prostu korzystają z dostępnej i działającej platformy, mając zagwarantowane bezpieczeństwo i niezawodność komunikacji.

Dodatkowy monitoring przez portal Edistrady

Dodatkową korzyścią dla klientów jest portal Edistrady, na którym partner może monitorować i śledzić przebieg przesyłanej dokumentacji. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia historii przesyłanych dokumentów i ich zawartości. Może również wydrukować wybrane dokumenty. W razie wystąpienia błędu w procesie przesyłania za pośrednictwem portalu, możliwe jest sprawdzenie, który krok się nie powiódł, i uzyskanie szczegółowej informacji o przyczynie wystąpienia problemu oraz wskazanie odpowiedzialnej za to strony (np. dostawca czy odbiorca towaru). Informacje o statusach przesyłania dokumentów mogą również trafiać do uprawnionych adresatów pocztą e-mail.

ISO 27018: gwarancja bezpieczeństwa danych

Edistrada jako rozwiązanie oferowane w chmurze jako SaaS (Software as a Service), posiada certyfikat ISO 27018. Certyfikat ISO 27018 stanowi niezależną gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych klientów, przechowywanych w aplikacji. Norma ISO 27018 dotyczy takich procesów jak: system tworzenia i utrzymania kopii zapasowych danych, szyfrowanie danych, zarządzanie zmianami w aplikacjach, rejestracja aktywności użytkowników i administratorów, zarządzanie kontami użytkowników i ich uprawnieniami.

W Edistradzie raz uruchomiony proces wymiany danego typu dokumentu (faktury, zamówienia) może zostać wykorzystany w ramach danego przedsiębiorstwa wielokrotnie, w komunikacji z różnymi partnerami i bez dodatkowego istotnego nakładu pracy po stronie klienta.

W razie konieczności dodatkowych uzgodnień i w technicznie bardziej złożonych przypadkach BCC pełni rolę mediatora, z uwagi na funkcję łączenia obu węzłów. Wspólne spojrzenie na proces, przygotowanie koncepcji i docelowo usprawnienie wymiany dokumentów między partnerami pozwala na zacieśnienie współpracy i zbudowanie silniejszych relacji, co przekłada się na dodatkowy efekt biznesowy.

Platforma Edistrada elastycznie dostosowuje się do specyfiki branży i przedsiębiorstw w procesie. System powstał w oparciu o otwarte technologie informatyczne, co obniża koszty implementacji i utrzymania. Dzięki temu partnerzy mogą korzystać z rozbudowanej funkcjonalności, pozwalającej uzyskać wymierne korzyści niskim kosztem.

Do góry

Informacje powiązane

BCC Złotym Partnerem SAP Technology Forum: 12 – 13 września 2017, Gdynia

Już wkrótce jedno z najważniejszych wydarzeń w branży IT - SAP Technology Forum. Konferencja…

JPK - rozwiązania na czas

Trzy miesiące – tyle czasu dało Ministerstwo Finansów w 2016 roku na przygotowanie się…

BCC integruje SAP i SENT - system monitorowania drogowego przewozu towarów

BCC oferuje dostosowanie firmowych systemów SAP do generowania danych do systemu monitorowania drogowego przewozu…

Standardy ISO 27018 i oferta SaaS BCC: BeeOffice, BCC ECM i Edistrada

BCC oferuje autorskie aplikacje w chmurze, oparte na bezpiecznej infrastrukturze BCC Data Centers. Klienci,…

Certyfikat ISO 27018 dla rozwiązań chmurowych BCC: gwarancja ochrony wrażliwych danych

Wykonany w październiku br. audyt certyfikujący potwierdził, że dostępne w chmurze rozwiązania BeeOffice, BCC…

Edistrada w CP Trade: e-faktury intercompany i dla kontrahentów

Grupa CP Trade, uznany polski dostawca rozwiązań dla przemysłu oraz dystrybutor materiałów i armatury…

1 2 3 4 5 6 7 

Akademia Lepszego Biznesu


758 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Strauss Cafe i mkfresh.pl: e-kawa z SAP

Od 16 maja 2017 transakcje w sklepie internetowym Strauss Cafe są obsługiwane w integracji z firmowym systemem SAP. Konsultanci BCC zintegrowali...

Strauss Cafe i mkfresh.pl: e-kawa z SAP

Od 16 maja 2017 transakcje w sklepie internetowym Strauss Cafe są obsługiwane w integracji z firmowym systemem SAP. Konsultanci BCC zintegrowali... /pub/pl/uploadimages/gtx/3484978004.jpg

Idea Leasing: Portal e-faktur dla klientów

Podstawowym celem Portalu Klienta Idea Leasing jest obsługa m.in. dystrybucji faktur drogą elektroniczną. Docelowo wszyscy klienci Idea Leasing... /pub/pl/uploadimages/gtx/1642559875.jpg

SAP Business One podstawą platformy B2B w PDB

Branża budowlana – jak barometr gospodarczy – jest w szczególny sposób wrażliwa na najlżejsze wahania koniunktury. Dodatkowo nasila... /pub/pl/uploadimages/gtx/2810486249.jpg

Armac Systems - integracja na platformie SAP NetWeaver

Zarządzanie stanem zapasów i naprawą części zamiennych dla samolotów to proces, na którym można oszczędzić (lub stracić) miliony.... /pub/pl/uploadimages/gtx/3143202645.jpg

Phoenix Contact stawia na Edistradę

Dokumenty zamówień, potwierdzeń zamówień, awiz dostawy i faktur krążące pomiędzy firmą Phoenix Contact i jej kontrahentami z branży... /pub/pl/uploadimages/gtx/1902021537.jpg

Single Sign On w Wolters Kluwer Polska

Bogaty pejzaż systemów SAP to dla wielu pracowników WKP codzienna konieczność korzystania z kilku różnych rozwiązań: CRM, ERP, SAP.... /pub/pl/uploadimages/gtx/3276065376.jpg

Rozwiązania EDI w litewskiej Elgercie

Nowe technologie informatyczne odgrywają obecnie dużą rolę w biznesie. Dzięki ich wykorzystaniu firmy mogą działać lepiej i skuteczniej,... /pub/pl/uploadimages/gtx/2260219858.jpg

EasySign dla Tuplex: e-podpis w SAP

Szybka elektroniczna wysyłka, oszczędność papieru, mniejsze koszty wysyłki pocztowej. Skorzystanie z procesu elektronicznego (kwalifikowanego... /pub/pl/uploadimages/gtx/1554226315.jpg

Onet: Integracja SAP z systemami dziedzinowymi

Dzięki wdrożeniu SAP Grupa Onet zyskała wydajny system łączący główne funkcje biznesowe w jednym rozwiązaniu. Ze względu na specyfikę... /pub/pl/uploadimages/gtx/2298711146.jpg

Basell Orlen Polyolefins: Lepsza praca dzięki portalowi

Portal w BOP to nie tylko usprawnienie przepływu informacji wewnątrz firmy. Niejako przy okazji projektu portalowego został uruchomiony pakiet... /pub/pl/uploadimages/gtx/bop-portal-kacprzak.1300709520.jpg

HAI: Migracja rozwiązań HAI*QPM na platformę SAP NetWeaver

HAI, holenderski dostawca rozwiązań EMI, umacnia swoją pozycję rynkową dzięki współpracy z BCC. Projekt rozwoju oprogramowania HAI*QPM... /pub/pl/uploadimages/gtx/aw-haimigracja-pl.1300265524.jpg

Polkomtel SA: SAP DWMS i SAP NetWeaver w integracji z partnerem logistycznym

Operator sieci Plus korzysta z usług zewnętrznego operatora logistycznego przy wsparciu innowacyjnego rozwiązania SAP. Rozwiązanie to zostało... /pub/pl/uploadimages/gtx/polkomtel-dwms-wasik.2402978446.jpg

Polkomtel: Migracja interfejsów na platformę SAP Business Connector

W dużych organizacjach, takich jak Polkomtel, przed specjalistami IT stoi zadanie utrzymania i rozwoju rozbudowanej infrastruktury informatycznej.... /pub/pl/uploadimages/gtx/polkomtel-businessconnector-tokarski01.1300806897.jpg

Sanitec Koło: Wdrożenie rozwiązań EDI

System ERP pozwala podnieść efektywność poprzez optymalizację procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Rozwiązania EDI (elektronicznej wymiany... /pub/pl/uploadimages/gtx/sanitec-edi.2542313149.jpg

Już 8066 osób korzysta z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Akademia Lepszego Biznesu


758 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Integracja SAP ze ZSMOPL

Znowelizowana ustawa Prawo farmaceutyczne zobowiązuje podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia...

Dostosować SAP do SENT

Nowe wymagania prawne, które obowiązują na mocy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, nakładają na przedsiębiorców...

Aplikacje dla transformacji

Software SNP pomaga przeprowadzać zmiany w środowisku SAP. Wśród referencyjnych projektów SNP Transformation Backbone są złożone...

Integracja SAP z zewnętrznymi systemami APS

Mimo że producent systemu SAP ERP oferuje szeroki zakres funkcjonalności, zdarzają się obszary, w których firmy nie wykorzystują...

Terminale głosowe w logistyce zintegrowane z SAP

Dynamiczny rozwój usług logistycznych na całym świecie wiąże się z reorganizacją kanałów sprzedaży oraz wzrostem oczekiwań...

SAP i EDI – jeden konektor, wiele platform

EasyEDIconnector to rozwiązanie umożliwiające uruchomienie i łatwy rozwój elektronicznej wymiany danych pomiędzy systemem SAP ERP i różnymi...

1 2 3 4 5 6 7 8 

Już 8066 osób korzysta z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB
zwiń