Business Consulting Center

SAP Financials, SAP w finansach: SAP FI, FI-AA, SAP TR - SAP Treasury.

SAP w kontrolingu: SAP CO, SAP PS (Project System), SAP IM.

Finanse i kontroling

BCC oferuje pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, rozwoju i utrzymania SAP w obszarze finansów i kontrolingu - od analizy przewdrożeniowej, przez wdrożenie, integrację z innymi systemami SAP i non-SAP, hosting i administrację, po serwis aplikacyjny (zdalne wsparcie użytkowników).

System SAP ERP wspiera całokształt zarządzania finansami przedsiębiorstwa, umożliwiając zwiększenie wartości firmy, przy jednoczesnym podniesieniu jej efektywności. W zakres zarządzania finansami i kontrolingiem wchodzą funkcjonalności (moduły) systemu SAP:

  • rachunkowość finansowa (SAP FI - financial accounting)
  • księgowość majątku trwałego (SAP FI-AA - fixed assets accounting)
  • zarządzanie środkami pieniężnymi (SAP TR - Treasury)
  • kontroling (SAP CO - controlling)
  • zarządzanie projektami (SAP PS - project system)
  • zarządzanie inwestycjami (SAP IM - investment management)

Oferujemy także autorskie rozszerzenia standardu SAP:

SAP ERP w zakresie finansów (SAP Financials) to niezawodność, szybkość i rzetelność sprawozdawczości zewnętrznej. Rachunkowa integracja łańcucha logistycznego gwarantuje rzetelność danych finansowych. Automatyzacja procesów księgowych zapewnia rzetelność i szybkość sporządzania sprawozdań ustawowych. SAP umożliwia też efektywne zarządzanie majątkiem firmy (moduł SAP FI-AA - Assets Management).

SAP to także kontrola nad budżetem i płynnością finansową (SAP TR - Treasury). Rozwiązania SAP umożliwiają sprawne rozliczanie odpowiedzialności związanej z budżetem, dzięki budżetowaniu komórek organizacyjnych. Bieżące prognozy kosztowe i przepływowe pozwalają na łatwe zarządzanie budżetem. SAP wspiera, poprzez prognozy płynności, proces planowania finansowania działalności, a także pozwala obniżyć koszty obsługi bankowej (dzięki elektronicznej wymianie danych z bankiem).

Warunkiem zwiększenia efektywności operacyjnej firmy, a także podniesienia jej wartości w dłuższym okresie, jest posiadanie sprawnego systemu kontrolingu, rzetelnie odzwierciedlającego realne procesy biznesowe firmy.

SAP pozwala zarządom panować nad całością procesów zachodzących w firmie, zapewniając podstawę do podejmowania właściwych decyzji zarządczych. Rachunkowa integracja wszystkich procesów zapewnia rzetelność danych zarządczych. Dzięki kalkulacji kosztów na poziomie działań, produktów i segmentów rynku istnieje możliwość sterowania rentownością.

Do góry

Informacje powiązane

Excel4JPK: łatwe dodawanie danych spoza systemu SAP do jednolitych plików kontrolnych

Nowe rozwiązanie, Excel4JPK, umożliwia dodanie do JPK danych z innych źródeł niż system SAP,…

Nowość: BCC Invoice Controller umożliwi podniesienie wydajności centrum usług wspólnych

W ramach oferty autorskich rozszerzeń SAP, BCC udostępniło nowe rozwiązanie. BCC Invoice Controller dostarcza…

Jednolity Plik Kontrolny: ostatni dzwonek dla małych i średnich firm

Małe i średnie firmy korzystające z SAP ERP i SAP Business One mają czas…

Jednolity Plik Kontrolny w SAP: ponad 100 firm wybrało rozwiązanie BCC

Już ponad 100 organizacji skorzystało ze wsparcia BCC w dostosowaniu swoich systemów SAP do…

BCC integruje SAP i Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

BCC oferuje dostosowanie systemów SAP do generowania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami…

BCC rozszerza ofertę rozwiązań analitycznych o systemy Algolytics

W ramach współpracy z polską firmą Algolytics, BCC rozpoczyna oferowanie zaawansowanych narzędzi analityki biznesowej.…

1 2 3 4 5 6 7 

Akademia Lepszego Biznesu


745 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Grupa Sokołów: Projekt migracji do SAP HANA krok po kroku

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym wydajności systemów SAP, Grupa Sokołów podjęła decyzję o zastosowaniu najnowszych technologii...

Grupa Sokołów: Projekt migracji do SAP HANA krok po kroku

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym wydajności systemów SAP, Grupa Sokołów podjęła decyzję o zastosowaniu najnowszych technologii... /pub/pl/uploadimages/gtx/2824471023.jpg

Bilfinger Infrastructure: Wdrożenie SAP jak projekt budowlany

Do projektu SAP firma Bilfinger Infrastructure podeszła tak samo jak do realizowanych przez siebie inwestycji budowlanych: ma być zgodnie z harmonogramem... /pub/pl/uploadimages/gtx/1532138591.jpg

Normfest: SAP w 4 tygodnie

Perspektywa zbliżającego się końca roku i chęć prowadzenia rozliczeń z klientami w nowym systemie od stycznia podziałały motywująco.... /pub/pl/uploadimages/gtx/1937845618.jpg

Wirthwein: USA, Niemcy, Polska, Chiny w jednym systemie

Wirthwein AG łączy w sobie cechy elastycznej firmy średniej wielkości z perspektywą globalną. To idealny przykład na to, że firma rodzinna... /pub/pl/uploadimages/gtx/3174726808.jpg

Grupa Animex: Shared Service Center i SAP

Zarządy firm wielozakładowych często borykają się z problemem powielania struktur organizacyjnych w poszczególnych zakładach, dublowania... /pub/pl/uploadimages/gtx/3256017711.jpg

Roll-out SAP w Fabryce Silników Elektrycznych Tamel

Rollout SAP to wyzwanie, które wiąże się z pewną dyskusją o tym, co warto ujednolicać, a jakie rozwiązania powinny być ściśle dostosowane... /pub/pl/uploadimages/gtx/3404314751.jpg

Mercury Engineering: Projekt, budowa, system

Rozwiązania SAP dla branży inżynieryjno-budowlanej obejmują obsługę specyficznych procesów związanych z realizacją projektów budowlanych.... /pub/pl/uploadimages/gtx/kozyra-kwadrat.2182036834.jpg

Castorama: wzorzec SAP dla korporacji made in Poland

Castorama Polska to nie tylko lider rynku w kategorii marketów DIY w naszym kraju, ale także wiodąca pod względem wyników finansowych i liczby... /pub/pl/uploadimages/gtx/piertyszakm-1.1946311417.jpg

Grupa Onet: Nowe media, nowy system, nowe możliwości

Sektor mediów ma specyficzne oczekiwania wobec systemu ERP. W Onecie szczególnie ważna i trudna była integracja SAP z innymi aplikacjami,... /pub/pl/uploadimages/gtx/2255291968.jpg

Selena i SAP BI: platforma raportowa od Brazylii po Chiny

Wyniki finansowe spółki produkcyjnej w Chinach, wielkość sprzedaży piany poliuretanowej dla Europy, kwartalny raport skonsolidowany na giełdę...... /pub/pl/uploadimages/gtx/selena2.2987403876.jpg

Innowacje w Centrum Finansowo-Księgowym Grupy Żywiec

Blisko 223 tys. faktur przychodzących i aż 4 mln faktur sprzedaży rocznie. Obsługa 55 tys. klientów i 6 spółek Grupy – 140 pracowników... /pub/pl/uploadimages/gtx/gzywiec-bogini.1303309642.jpg

Grupa Sokołów: Apetyt na SAP

Trwający kilkanaście miesięcy projekt wdrożeniowy SAP, ponad 70 uczestniczących w nim osób, a wcześniej duży wysiłek włożony w restrukturyzację... /pub/pl/uploadimages/gtx/sokolow-bogini.1303308982.jpg

Kompania Piwowarska: Zarządzanie kampaniami marketingowymi

Zgodnie z ogólnie panującym przekonaniem tylko połowa inwestycji marketingowych jest efektywna. Problem w tym, że bardzo trudno jest ocenić,... /pub/pl/uploadimages/gtx/kompaniapiwowarskawallet-andrzejewski-0336-rob.1300792162.jpg

Kopernik: Outsourcing IT, narzędzie w warsztacie dyrektora finansowego

Kopernik SA od początku zdecydował się na wdrożenie SAP w modelu outsourcingu. O motywach tej decyzji oraz o korzyściach z tego wynikających... /pub/pl/uploadimages/gtx/kopernikoutsourcing-ziolkowska.1300792923.jpg

DHL Express: Aksamitna windykacja

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne dla firmy jest zarządzanie należnościami. Im większa skala działalności – liczba klientów... /pub/pl/uploadimages/gtx/dhldzialwindykacji-j.matuszewska.1300712253.jpg

HOCHTIEF Polska: Kontroling płynności finansowej

Efektywna gospodarka gotówką jest dużym wyzwaniem w wielooddziałowej firmie. Dzięki rozbudowanym narzędziom kontrolingowym w SAP HOCHTIEF... /pub/pl/uploadimages/gtx/hochtiefkontrolingplynnosci-mmaslowski1.1302260862.jpg

ABB: SAP PS również dla logistyki

Działalność projektowa ABB w Polsce jest kompleksowo wspierana systemem SAP – nie tylko od strony finansowej, ale także w sferze logistyki.... /pub/pl/uploadimages/gtx/abb-sapps-pietrzkowicz01.1302692849.jpg

Media Regionalne: Lepsza informacja, wyższa marża

Szybkie reagowanie na zmiany to chleb powszedni w firmie wydającej gazety codzienne i prowadzącej stacje radiowe. Podobnie jak dziennikarz,... /pub/pl/uploadimages/gtx/mediaregionalnecopa-dymnicki.1300799849.jpg

Strauss Cafe: SAP pierwszy raz dla firmy średniej wielkości

Elite Cafe, obecnie Strauss Cafe, był pierwszą firmą średniej wielkości, która zdecydowała się na wdrożenie systemu SAP metodyką SPRINT.... /pub/pl/uploadimages/gtx/strauss.1819672292.jpg

Schneider Electric: Wdrożenie rozwiązania PS, modelowego dla korporacji

Międzynarodowy charakter korporacji stwarza szansę swobodnego przepływu know-how. Schneider Electric jest przykładem, że polskie oddziały... /pub/pl/uploadimages/gtx/schneider-psrollouty-mazuruk-03.1300868605.jpg

PKN Orlen: Zarządzanie podróżami służbowymi w systemie SAP

W PKN Orlen system SAP przetwarza dane ponad 1500 podróży służbowych miesięcznie. Całość procesu przetwarzania delegacji uległa usprawnieniu,... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlen-podroze.1402111775.jpg

Grupa Żywiec: Wdrożenie SAP w obszarze Treasury

SAP w rękach menedżerów Żywca pomaga zoptymalizować zarządzanie środkami pieniężnymi w bardzo szerokim zakresie – włączając w to obsługę... /pub/pl/uploadimages/gtx/aw-grupazywiec-tr.1300264744.jpg

Grupa Maspex: Monitoring finansów na skalę międzynarodową

Zarządzanie finansami w grupie kapitałowej, na którą składa się kilkanaście spółek w kilku krajach, jest prawdziwą sztuką. Dzięki... /pub/pl/uploadimages/gtx/maspex-tr-gruszeczka.1300795104.jpg

Opoczno: SEM BPS – planowanie strategiczne i symulacja w systemie SAP

Wykorzystanie narzędzi planowania strategicznego i symulacji w SAP pozwoliło Opocznu zreorganizować i uszczegółowić model budżetowania... /pub/pl/uploadimages/gtx/opoczno-sem-dankowiakowski.1300803254.jpg

VW Motor, Hochland: I Twoja firma może zaoszczędzić na banku

Czy SAP może pomóc zaoszczędzić koszty obsługi bankowej? Czy w systemie SAP można uzyskać coś więcej niż tylko automatyzację czynności... /pub/pl/uploadimages/gtx/swinka-hochland.2009498096.jpg

Krosno SA: Kontroling czyli pełna przejrzystość

Rozpoczęliśmy kompleksowe wdrożenie systemu SAP ERP w trzech spółkach Grupy Kapitałowej Krosno. Jako szef kontrolingu patrzę na ten projekt... /pub/pl/uploadimages/gtx/krosno-szalowski.1300793203.jpg

Opoczno: Księga materiałowa w systemie SAP

Opoczno SA jako jedna z pierwszych firm w Polsce korzysta z funkcjonalności Księgi materiałowej w systemie SAP. Łatwiej zarządzać rentownością,... /pub/pl/uploadimages/gtx/opoczno-ksiegamat.1300802954.jpg

KGHM: Bank wirtualny, korzyści realne

Dla firm wielooddziałowych, również tych posiadających oddziały w różnych krajach, stworzenie wewnętrznego banku wirtualnego w SAP znacznie... /pub/pl/uploadimages/gtx/swinka.2072471595.jpg

Scanclimber: Kokpit menedżera, centrum dowodzenia

Rynek i konkurencja wymuszają szybkie podejmowanie trafnych decyzji. Narzędzia informatyczne, takie jak systemy wspomagania decyzji, powinny... /pub/pl/uploadimages/gtx/aw-scanclimber-kokpit.1300658461.jpg

Nestlé Polska: Wdrożenie SAP SEM-BSC (Strategicznej Karty Wyników w SAP)

Czy system informatyczny może wspomóc zarządzanie z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników? Przykład polskiego oddziału Nestlé... /pub/pl/uploadimages/gtx/nestle.2054186653.jpg

Już 7973 osoby korzystają z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Akademia Lepszego Biznesu


745 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

BCC Credit Controller - lepsza kontrola danych kredytowych w SAP

BCC Credit Controller to dostępne w ofercie BCC EXTRA narzędzie do kontroli danych kredytowych płatnika w SAP. Wspomaga standardowe...

BCC InvoiceFlow – Elektroniczny Obieg Faktur w SAP

BCC InvoiceFlow to zestaw rozszerzeń systemu SAP umożliwiających realizację Elektronicznego Obiegu Faktur (EOF) w całości wewnątrz...

BCC Invoice Controller: tak policzysz wydajność centrum usług wspólnych

Wydajność pracy to kluczowy parametr każdego przedsiębiorstwa. Jednak w niektórych obszarach pomiar efektywności może okazać...

Algolytics: Zaawansowana analityka predykcyjna dla SAP

Chcesz na podstawie danych zgromadzonych w systemie SAP prognozować zachowania swoich klientów? Wysyłać komunikaty marketingowe,...

EasyInput 3.0, czyli SAP i Excel w parze

EasyInput umożliwia wykonywanie transakcji biznesowych w systemie SAP na podstawie danych zgromadzonych w skoroszycie MS Excel. Obsługa...

Jednolity Plik Kontrolny w SAP

Nowe wymagania fiskusa wymagają zmian w firmowych systemach finansowo-księgowych. Jednolity Plik Kontrolny w SAP to autorskie rozwiązanie...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Już 7973 osoby korzystają z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB
zwiń