Business Consulting Center

SAP HR, SAP HCM, HR-PA, HR-PY, zarządzanie czasem pracy w SAP.

BCC to SAP HR Partner Expert – wdrożenia SAP HR i serwis SAP HR.

SAP HR (SAP HCM)

BCC oferuje pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, rozwoju i utrzymania SAP HR - od analizy przedwdrożeniowej, przez wdrożenie, integrację z innymi systemami SAP i non-SAP, hosting i administrację, po serwis aplikacyjny (zdalne wsparcie użytkowników) i outsourcing HR (np. naliczanie płac na SAP).

BCC to:

 • największe doświadczenie we wdrożeniach SAP HR w Polsce (od 1998 r.; projekty o wielkiej skali pod względem ilości pracowników, obsługiwanych lokalizacji i transakcji; doświadczenie w międzynarodowych projektach HR i rolloutach SAP HR)
 • największy w Polsce zespół konsultantów SAP HR
 • nie tylko wdrożenie, ale i serwis SAP HR - wsparcie aplikacyjne SAP HR przez dedykowany zespół serwisowy w ramach Centrum Outsourcingowego BCC
 • duże doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań SAP HR poza podstawowymi funkcjami (administracja kadrami i payroll), m.in. samoobsługa pracownicza (SAP ESS/MSS), HR miękki
 • możliwość korzystania z całego potencjału BCC - zapewniamy specjalistów z innych obszarów SAP powiązanych z HR (np. technologia SAP, finanse, kontroling)
 • możliwość skorzystania z usług komplementarnych BCC np. naliczania płac i administracji kadrami na SAP (BPO HR - więcej...)

Oferujemy także autorskie rozszerzenia standardu SAP:

Jesteśmy także partnerem dostawców rozwiązań komplementarnych do SAP HR:

Rozwiązania SAP HR (SAP HCM) kompleksowo wspierają zarządzanie kapitałem ludzkim, pozwalając zredukować koszty działów zaangażowanych w procesy kadrowe.

Zintegrowane zarządzanie kadrami w SAP HR umożliwia sprawną i efektywną administrację kadrami i pełną kontrolę kosztów osobowych. Przez automatyzację rutynowych czynności kadrowych (administracja kadrami - urlopy, zwolnienia, czas pracy, oraz niezawodny, rzetelny system płac) SAP HR umożliwia zmniejszenie obciążenia działów osobowych, pozwalając na redukcję kosztów ich utrzymania.

Rozwiązania z zakresu Rozwoju kadr pozwalają na pełne wykorzystanie umiejętności i zaangażowania pracowników, dając możliwości planowania zatrudnienia w powiązaniu z przewidywanymi potrzebami firmy.

SAP HR wspiera praktycznie wszystkie procesy realizowane w działach obsługi kadr i jest zgodny z wymaganiami polskiego ustawodawstwa (m.in. z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, ustawą o podatku osobowym od osób fizycznych oraz Kodeksem Pracy).

Poszczególne komponenty systemu mogą być wdrażane jednocześnie lub niezależnie. Z systemu SAP HR korzystają także organizacje, które nie posiadają rozwiązań SAP w żadnym obszarze.

Najważniejsze funkcjonalności SAP HR to:

 • administracja kadrami (SAP HR-PA) - bieżąca obsługa pracowników i współpracowników: rejestracja danych kadrowych, wydruk zaświadczeń, raportowanie, zgłoszenia do ZUS
 • zarządzanie czasem pracy (SAP HR-TM) - obsługa negatywnej i pozytywnej rejestracji czasu pracy, definiowanie i przypisywanie grafików czasu pracy, wydruk kart pracy, rejestracja zdarzeń czasowych (nieobecności, obecności, zastępstw, nadgodzin itp.), raportowanie czasu pracy
 • rozliczanie list płac (SAP HR-PY) - obsługa płacowa pracowników i współpracowników, rozliczanie list regularnych i specjalnych, wydruk zaświadczeń i pasków płacowych, raportowanie, generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS i US, generowanie przelewów elektronicznych, automatyczne księgowania wyników rozliczeń
 • zarządzanie organizacją (SAP HR-OM) - definiowanie struktury organizacyjnej wraz z powiązaniami stanowisk i strukturą raportowania, symulowanie zmian organizacyjnych, raportowanie
 • rozliczanie podróży służbowych (SAP HR/FI-TV, zarządzanie delegacjami) - rejestracja (centralna lub rozproszona) informacji o podróżach służbowych, automatyczne rozliczenie kosztów podróży w liście płac, wydruk raportów, automatyczne księgowania
 • nabór kadr (rekrutacja) - rejestracja informacji o kandydatach, statystyki, generowanie rankingów kandydatów, zarządzanie wakatami, automatyczna korespondencja z kandydatami, transfer danych kandydata do bazy pracowniczej, raportowanie
 • zarządzanie szkoleniami - definiowanie katalogów szkoleń, rezerwacja uczestnictwa, rozliczanie kosztów, oceny szkoleń, raportowanie, zarządzanie kwalifikacjami
 • planowanie kosztów osobowych - symulacje kosztów osobowych w oparciu o dane hipotetyczne lub rzeczywiste, symulacje zmian wynagrodzeń, raporty porównawcze
 • zarządzanie wynagrodzeniami - wycena stanowisk wg danych rynkowych i analiz wewnętrznych, budżetowanie, dostosowywanie wynagrodzeń według zadanych algorytmów, raportowanie
 • rozwój pracowników - zarządzanie kwalifikacjami, zarządzanie ścieżkami karier, raportowanie
 • oceny pracownicze - definiowanie systemów ocen, rejestracja ocen i ich powiązanie z systemami premiowymi, raportowanie
 • pulpit menedżera - udostępnienie kierownikom funkcji kadrowo-płacowych, raportowanie informacji o ppodwładnych, planowanie kosztów i zarządzanie wynagrodzeniami, analiza czasu pracy itp.
 • Samoobsługa pracownicza (SAP ESS - Employee Self Service, SAP MSS - Manager Self Service) - udostępnienie pracownikom informacji i funkcji kadrowych (m.in. przegląd wybranych kartotek, możliwość edycji danych)
 • SAP Workflow dla HR - automatyzacja procesu przepływu dokumentów kadrowych i płacowych (np. zatwierdzanie wniosków urlopowych, zatwierdzanie delegacji itp.)

Do góry

Informacje powiązane

BCC: wdrożenie SAP HR w duńskiej centrali Toms Gruppen A/S

Od stycznia 2016 r. duńska centrala Toms Gruppen, producenta słodyczy, korzysta z rozwiązania SAP…

BCC na Uniwersytecie Ekonomicznym: czwarta edycja studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w SAP HR

W listopadzie rozpocznie się kolejna, czwarta edycja studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie…

BCC na SAP Retail Day: zapraszamy na spotkanie sektora detalicznego

Zapraszamy na październikową konferencję SAP Retail Day, której BCC jest partnerem merytorycznym. Podczas seminarium…

Czerwiec w DemoRoom: BCC EmployeeCostPlanner, Monitoring infrastruktury IT, SAP HANA Live Reporting & HANA Simple Finance

Serdecznie zapraszamy do udziału w czerwcowych prezentacjach z cyklu BCC DemoRoom. Webinary BCC to…

Luty w DemoRoom: planowanie czasu pracy i urlopów, samoobsługa pracownicza, reorganizacja uprawnień SAP

Serdecznie zapraszamy do udziału w lutowych prezentacjach z cyklu BCC DemoRoom. Spotkania i webinary…

Randstad optymalizuje obsługę klientów dzięki portalowi opartemu o BeeOffice

Randstad Payroll Solutions (RPS), czołowy dostawca usług naliczania płac i administracji dokumentacją kadrową, optymalizuje…

1 2 3 4 5 6 7 

Akademia Lepszego Biznesu


745 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Toms Gruppen: Rollout SAP HR z Polski do Danii

Od stycznia 2016 r. duńska centrala Toms Gruppen, producenta słodyczy, korzysta z rozwiązania SAP HR. System obsługuje procesy administracji...

Toms Gruppen: Rollout SAP HR z Polski do Danii

Od stycznia 2016 r. duńska centrala Toms Gruppen, producenta słodyczy, korzysta z rozwiązania SAP HR. System obsługuje procesy administracji... /pub/pl/uploadimages/gtx/3010056597.jpg

Hortex: E-paski w SAP HR

Wyższy stopień poufności informacji o wynagrodzeniach pracowników niż przy tradycyjnej, papierowej formie pasków płacowych, znaczne obniżenie... /pub/pl/uploadimages/gtx/2291966357.jpg

Hochland Polska używa Payroll Auditora

W organizacjach zatrudniających kilkaset i więcej pracowników kontrola wyników rozliczeń staje się przedsięwzięciem trudnym i czasochłonnym.... /pub/pl/uploadimages/gtx/3049414789.jpg

JTI: Talent Management w SAP HR

Globalny SAP HR i co dalej? Czy ustandaryzowane procesy kadrowe w 70 krajach dla 25 tysięcy pracowników to już koniec wyzwań? Jak wykorzystać... /pub/pl/uploadimages/gtx/3327765042.jpg

SAP HR w Knorr-Bremse

Wdrożenie SAP HR w Knorr-Bremse Polska miało tradycyjnie ramy: w zakresie były kadry, czas pracy, zarządzanie strukturą organizacyjną oraz... /pub/pl/uploadimages/gtx/3156168163.jpg

SMS zamiast tablicy ogłoszeń: EasyReminder w Grupie EDF

Automatyczne powiadamianie SMS-em o przelewie wynagrodzeń czy wymiarze urlopu to znaczne usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracodawcą... /pub/pl/uploadimages/gtx/2033258910.jpg

Polbank: naliczanie płac w outsourcingu

Młody i dynamiczny bank na polskim rynku usług finansowych jest ciągle w fazie wzrostu. Dla działu kadr oznacza to permanentne rekrutacje... /pub/pl/uploadimages/gtx/1408411020.jpg

SAP HR w Animex: Projekt Roku wg PMI

Projekt Roku – to prestiżowe wyróżnienie polskiego oddziału Project Management Institute otrzymało wdrożenie systemu SAP HR w Grupie... /pub/pl/uploadimages/gtx/zelewski-kwadrat.2992445723.jpg

Mercury Engineering: Projekt, budowa, system

Rozwiązania SAP dla branży inżynieryjno-budowlanej obejmują obsługę specyficznych procesów związanych z realizacją projektów budowlanych.... /pub/pl/uploadimages/gtx/kozyra-kwadrat.2182036834.jpg

Hochland: Obsługa BHP w SAP HR

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników, Hochland Polska został wyróżniony tytułem Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2011.... /pub/pl/uploadimages/gtx/2022160432.jpg

PZL Mielec: SAP HR u producenta śmigłowców Black Hawk

Od stycznia 2011 r. administracja kadrami i naliczanie wynagrodzeń dla blisko 2000 pracowników mieleckich Zakładów Lotniczych odbywa się... /pub/pl/uploadimages/gtx/mielec-bogini.1303309196.jpg

Wdrożenie SAP w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy

Od stycznia 2009 r. jednym z narzędzi wspomagających zarządzanie największym miastem w Polsce jest system SAP, wdrożony przez konsorcjum... /pub/pl/uploadimages/gtx/pani-prezydent-portretowe-fot.-um-warszawa.1303367966.jpg

Rozwiązania samoobsługowe SAP w PKN ORLEN

Skala wykorzystania rozwiązań samoobsługowych w PKN ORLEN to 52 tysiące wniosków w ciągu kilku miesięcy. Ponad 20 rodzajów wniosków... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlen-ess.3296338727.jpg

MAN: shared services center w Poznaniu

MAN Accounting Center (MAC) zajmuje się obsługą finansową, księgową i wsparciem procesów zakupowych dla przedstawicielstw Grupy MAN w Polsce... /pub/pl/uploadimages/gtx/man-serwissaphr-w.skrudlik2.1300794903.jpg

WSK PZL Rzeszów: Zarządzanie czasem pracy w ujęciu projektowym

W wielu działach WSK PZL Rzeszów czas pracy jest rozliczany w podziale na projekty, w których pracownicy uczestniczą. Od czerwca 2010 r. firma... /pub/pl/uploadimages/gtx/wskpzlrzeszowzarzadzanieczasempracy-prosciak.1451983184.jpg

KWB Konin: SAP HR w kopalni

Liczne charakterystyczne dla górnictwa składniki wynagrodzeń oraz duża liczba aplikacji zewnętrznych wspierających funkcje kadrowo-płacowe... /pub/pl/uploadimages/gtx/kwbkoninsaphr-jedrasiak.1300793451.jpg

PTC: SAP E-Recruiting pierwszy raz w Polsce

W połowie lutego 2007 roku PTC udostępniła portal rekrutacyjny, zbudowany w oparciu o innowacyjne rozwiązanie SAP E-Recruiting. Rozwiązanie... /pub/pl/uploadimages/gtx/era-erecruiting-jeleniewski.1300713941.jpg

Animex: SAP HR w firmie wielozakładowej

Z końcem marca 2010 r. zakończyło się wdrożenie SAP HR w trzech jednostkach gospodarczych Grupy Animex. System wspiera obsługę kadrowo-płacową... /pub/pl/uploadimages/gtx/animexsaphr-zelewski.1300705360.jpg

Valeo: Wzorzec korporacyjny SAP ERP i własny HR

Koncern Valeo korzysta z korporacyjnego wzorca SAP ERP w szerokim zakresie funkcjonalnym. Pomimo tego, że moduł HR jest integralną częścią... /pub/pl/uploadimages/gtx/aw-valeohostinghr.1300743648.jpg

7000 pracowników Géant włączonych do SAP HR firmy Real

Przejęcie dużej liczby pracowników wiąże się ze złożonym projektem przeniesienia ich danych do systemu nowego pracodawcy. Dodatkowym... /pub/pl/uploadimages/gtx/realprzejeciegeant-bierzynski.1300807219.jpg

MBO w Makro: cel firmy celem pracowników

Wprowadzenie zarządzania przez cele sprawia, że wysiłek pracowników ogniskuje się wokół strategicznych celów firmy. W Makro nowy model... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro-mbo-oliwa.1303115928.jpg

Hochland Polska: Roll-out – projekt niebanalny

Oparcie się na koncepcji korporacyjnej nie oznacza bynajmniej, że wdrożenie SAP staje się projektem odtwórczym. Na końcowy rezultat mają... /pub/pl/uploadimages/gtx/hochlandkwadrat.2746670147.jpg

PKN Orlen SA: MBO trzeba wdrażać kompleksowo

Doświadczenie największej polskiej firmy wskazuje, że aby wdrożenie koncepcji MBO przyniosło efekt, trzeba taki projekt potraktować kompleksowo.... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlenmbo-stepkowska.1300804917.jpg

Grupa PKN Orlen: Wdrożenie systemu SAP HR

Co potrzeba do sukcesu wdrożenia systemu HR o bardzo szerokim zakresie, w złożonej organizacji, zatrudniającej tysiące pracowników w kilkunastu... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlen-saphr.1755962906.jpg

PKN Orlen: Zarządzanie podróżami służbowymi w systemie SAP

W PKN Orlen system SAP przetwarza dane ponad 1500 podróży służbowych miesięcznie. Całość procesu przetwarzania delegacji uległa usprawnieniu,... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlen-podroze.1402111775.jpg

Grupa Metro: Wdrożenie mySAP HR

W dużej i rozproszonej terytorialnie organizacji zarządzanie kapitałem ludzkim ma ogromny wpływ na efektywność firmy. Dlatego też w największej... /pub/pl/uploadimages/gtx/grupametrohr-stalpinska.1300715350.jpg

Makro Cash & Carry Polska: Obsługa BHP w mySAP HR

W firmie o dużym zatrudnieniu wypełnianie obowiązków związanych z BHP jest zadaniem o poważnej skali. Najlepiej, gdy ten obszar jest wspierany... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro.1752269428.jpg

Makro Cash & Carry Polska: Wdrożenie mySAP HR

Makro Cash & Carry Polska SA, podobnie jak inne przedsiębiorstwa grupy Metro AG, jest użytkownikiem rozwiązania SAP w zakresie zarządzania... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro-mysaphr.1483022805.jpg

Makro Cash & Carry Polska: Zarządzanie czasem pracy w mySAP HR

Czy do rejestracji czasu pracy (RCP) lepiej wykorzystać wyspecjalizowaną aplikację, czy użyć do tego ten sam system HR, który obsługuje... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro-czas-pracy.1661858606.jpg

Elite Cafe: Wdrożenie HR SPRINT

Od stycznia 2001 r. Elite Cafe użytkuje rozwiązania SAP. Firmą realizującą wdrożenie było BCC. Przy wdrożeniu SAP wykorzystany został... /pub/pl/uploadimages/gtx/elite.2438061319.jpg

Już 7973 osoby korzystają z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Akademia Lepszego Biznesu


745 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Z życia codziennego dyrektora personalnego

Comiesięczne naliczanie płac, bieżące zadania HR, kontakty ze związkami zawodowymi, rekrutacje, wnioski, oceny, kontrole, sukcesje,...

Kwartalne zmiany w SAP SuccessFactors

Firma SAP stale rozwija rodzinę dostępnych w modelu SaaS rozwiązań SAP SuccessFactors wspierających obszar zarządzania kapitałem...

EasyInput 3.0, czyli SAP i Excel w parze

EasyInput umożliwia wykonywanie transakcji biznesowych w systemie SAP na podstawie danych zgromadzonych w skoroszycie MS Excel. Obsługa...

SuccessFactors: Strategia SAP dla narzędzi HCM

Kiedy w 2012 roku SAP finalizował akwizycję firmy SuccessFactors (SF), odebrano to jako odważne poszerzenie portfolio rozwiązań...

SuccessFactors: ocena, cele, wydajność

Ocena pracowników – zwykle przeprowadzana cyklicznie – to jedno z ważnych zadań szefów zespołów. Często jest ona poprzedzona...

SAP SuccessFactors Onboarding wspiera adaptację nowych pracowników

Na rynku, na którym to pracownik dyktuje warunki pracodawcy, pozyskanie nowego talentu to zaledwie połowa sukcesu. Warto zadbać,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Już 7973 osoby korzystają z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB
zwiń