Business Consulting Center

SAP HR, SAP HCM, HR-PA, HR-PY, zarządzanie czasem pracy w SAP.

BCC to SAP HR Partner Expert – wdrożenia SAP HR i serwis SAP HR.

SAP HR (SAP HCM)

BCC oferuje pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, rozwoju i utrzymania SAP HR - od analizy przedwdrożeniowej, przez wdrożenie, integrację z innymi systemami SAP i non-SAP, hosting i administrację, po serwis aplikacyjny (zdalne wsparcie użytkowników) i outsourcing HR (np. naliczanie płac na SAP).

BCC to:

 • największe doświadczenie we wdrożeniach SAP HR w Polsce (od 1998 r.; projekty o wielkiej skali pod względem ilości pracowników, obsługiwanych lokalizacji i transakcji; doświadczenie w międzynarodowych projektach HR i rolloutach SAP HR)
 • największy w Polsce zespół konsultantów SAP HR
 • nie tylko wdrożenie, ale i serwis SAP HR - wsparcie aplikacyjne SAP HR przez dedykowany zespół serwisowy w ramach Centrum Outsourcingowego BCC
 • duże doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań SAP HR poza podstawowymi funkcjami (administracja kadrami i payroll), m.in. samoobsługa pracownicza (SAP ESS/MSS), HR miękki
 • możliwość korzystania z całego potencjału BCC - zapewniamy specjalistów z innych obszarów SAP powiązanych z HR (np. technologia SAP, finanse, kontroling)
 • możliwość skorzystania z usług komplementarnych BCC np. naliczania płac i administracji kadrami na SAP (BPO HR - więcej...)

Oferujemy także autorskie rozszerzenia standardu SAP:

Jesteśmy także partnerem dostawców rozwiązań komplementarnych do SAP HR:

Rozwiązania SAP HR (SAP HCM) kompleksowo wspierają zarządzanie kapitałem ludzkim, pozwalając zredukować koszty działów zaangażowanych w procesy kadrowe.

Zintegrowane zarządzanie kadrami w SAP HR umożliwia sprawną i efektywną administrację kadrami i pełną kontrolę kosztów osobowych. Przez automatyzację rutynowych czynności kadrowych (administracja kadrami - urlopy, zwolnienia, czas pracy, oraz niezawodny, rzetelny system płac) SAP HR umożliwia zmniejszenie obciążenia działów osobowych, pozwalając na redukcję kosztów ich utrzymania.

Rozwiązania z zakresu Rozwoju kadr pozwalają na pełne wykorzystanie umiejętności i zaangażowania pracowników, dając możliwości planowania zatrudnienia w powiązaniu z przewidywanymi potrzebami firmy.

SAP HR wspiera praktycznie wszystkie procesy realizowane w działach obsługi kadr i jest zgodny z wymaganiami polskiego ustawodawstwa (m.in. z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych, ustawą o podatku osobowym od osób fizycznych oraz Kodeksem Pracy).

Poszczególne komponenty systemu mogą być wdrażane jednocześnie lub niezależnie. Z systemu SAP HR korzystają także organizacje, które nie posiadają rozwiązań SAP w żadnym obszarze.

Najważniejsze funkcjonalności SAP HR to:

 • administracja kadrami (SAP HR-PA) - bieżąca obsługa pracowników i współpracowników: rejestracja danych kadrowych, wydruk zaświadczeń, raportowanie, zgłoszenia do ZUS
 • zarządzanie czasem pracy (SAP HR-TM) - obsługa negatywnej i pozytywnej rejestracji czasu pracy, definiowanie i przypisywanie grafików czasu pracy, wydruk kart pracy, rejestracja zdarzeń czasowych (nieobecności, obecności, zastępstw, nadgodzin itp.), raportowanie czasu pracy
 • rozliczanie list płac (SAP HR-PY) - obsługa płacowa pracowników i współpracowników, rozliczanie list regularnych i specjalnych, wydruk zaświadczeń i pasków płacowych, raportowanie, generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS i US, generowanie przelewów elektronicznych, automatyczne księgowania wyników rozliczeń
 • zarządzanie organizacją (SAP HR-OM) - definiowanie struktury organizacyjnej wraz z powiązaniami stanowisk i strukturą raportowania, symulowanie zmian organizacyjnych, raportowanie
 • rozliczanie podróży służbowych (SAP HR/FI-TV, zarządzanie delegacjami) - rejestracja (centralna lub rozproszona) informacji o podróżach służbowych, automatyczne rozliczenie kosztów podróży w liście płac, wydruk raportów, automatyczne księgowania
 • nabór kadr (rekrutacja) - rejestracja informacji o kandydatach, statystyki, generowanie rankingów kandydatów, zarządzanie wakatami, automatyczna korespondencja z kandydatami, transfer danych kandydata do bazy pracowniczej, raportowanie
 • zarządzanie szkoleniami - definiowanie katalogów szkoleń, rezerwacja uczestnictwa, rozliczanie kosztów, oceny szkoleń, raportowanie, zarządzanie kwalifikacjami
 • planowanie kosztów osobowych - symulacje kosztów osobowych w oparciu o dane hipotetyczne lub rzeczywiste, symulacje zmian wynagrodzeń, raporty porównawcze
 • zarządzanie wynagrodzeniami - wycena stanowisk wg danych rynkowych i analiz wewnętrznych, budżetowanie, dostosowywanie wynagrodzeń według zadanych algorytmów, raportowanie
 • rozwój pracowników - zarządzanie kwalifikacjami, zarządzanie ścieżkami karier, raportowanie
 • oceny pracownicze - definiowanie systemów ocen, rejestracja ocen i ich powiązanie z systemami premiowymi, raportowanie
 • pulpit menedżera - udostępnienie kierownikom funkcji kadrowo-płacowych, raportowanie informacji o ppodwładnych, planowanie kosztów i zarządzanie wynagrodzeniami, analiza czasu pracy itp.
 • Samoobsługa pracownicza (SAP ESS - Employee Self Service, SAP MSS - Manager Self Service) - udostępnienie pracownikom informacji i funkcji kadrowych (m.in. przegląd wybranych kartotek, możliwość edycji danych)
 • SAP Workflow dla HR - automatyzacja procesu przepływu dokumentów kadrowych i płacowych (np. zatwierdzanie wniosków urlopowych, zatwierdzanie delegacji itp.)

Do góry

Informacje powiązane

BeeOffice: portal samoobsługowy dla 2000 pracowników Phoenix Contact

Od grudnia 2016 roku firma Phoenix Contact korzysta z platformy samoobsługowej HR dla pracowników,…

BCC: wdrożenie SAP HR w duńskiej centrali Toms Gruppen A/S

Od stycznia 2016 r. duńska centrala Toms Gruppen, producenta słodyczy, korzysta z rozwiązania SAP…

BCC na Uniwersytecie Ekonomicznym: czwarta edycja studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w SAP HR

W listopadzie rozpocznie się kolejna, czwarta edycja studiów podyplomowych Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie…

BCC na SAP Retail Day: zapraszamy na spotkanie sektora detalicznego

Zapraszamy na październikową konferencję SAP Retail Day, której BCC jest partnerem merytorycznym. Podczas seminarium…

Czerwiec w DemoRoom: BCC EmployeeCostPlanner, Monitoring infrastruktury IT, SAP HANA Live Reporting & HANA Simple Finance

Serdecznie zapraszamy do udziału w czerwcowych prezentacjach z cyklu BCC DemoRoom. Webinary BCC to…

Luty w DemoRoom: planowanie czasu pracy i urlopów, samoobsługa pracownicza, reorganizacja uprawnień SAP

Serdecznie zapraszamy do udziału w lutowych prezentacjach z cyklu BCC DemoRoom. Spotkania i webinary…

1 2 3 4 5 6 7 

Akademia Lepszego Biznesu


758 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

Toms Gruppen: Rollout SAP HR z Polski do Danii

Od stycznia 2016 r. duńska centrala Toms Gruppen, producenta słodyczy, korzysta z rozwiązania SAP HR. System obsługuje procesy administracji...

Toms Gruppen: Rollout SAP HR z Polski do Danii

Od stycznia 2016 r. duńska centrala Toms Gruppen, producenta słodyczy, korzysta z rozwiązania SAP HR. System obsługuje procesy administracji... /pub/pl/uploadimages/gtx/3010056597.jpg

Hortex: E-paski w SAP HR

Wyższy stopień poufności informacji o wynagrodzeniach pracowników niż przy tradycyjnej, papierowej formie pasków płacowych, znaczne obniżenie... /pub/pl/uploadimages/gtx/2291966357.jpg

Hochland Polska używa Payroll Auditora

W organizacjach zatrudniających kilkaset i więcej pracowników kontrola wyników rozliczeń staje się przedsięwzięciem trudnym i czasochłonnym.... /pub/pl/uploadimages/gtx/3049414789.jpg

JTI: Talent Management w SAP HR

Globalny SAP HR i co dalej? Czy ustandaryzowane procesy kadrowe w 70 krajach dla 25 tysięcy pracowników to już koniec wyzwań? Jak wykorzystać... /pub/pl/uploadimages/gtx/3327765042.jpg

SAP HR w Knorr-Bremse

Wdrożenie SAP HR w Knorr-Bremse Polska miało tradycyjnie ramy: w zakresie były kadry, czas pracy, zarządzanie strukturą organizacyjną oraz... /pub/pl/uploadimages/gtx/3156168163.jpg

SMS zamiast tablicy ogłoszeń: EasyReminder w Grupie EDF

Automatyczne powiadamianie SMS-em o przelewie wynagrodzeń czy wymiarze urlopu to znaczne usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracodawcą... /pub/pl/uploadimages/gtx/2033258910.jpg

Polbank: naliczanie płac w outsourcingu

Młody i dynamiczny bank na polskim rynku usług finansowych jest ciągle w fazie wzrostu. Dla działu kadr oznacza to permanentne rekrutacje... /pub/pl/uploadimages/gtx/1408411020.jpg

SAP HR w Animex: Projekt Roku wg PMI

Projekt Roku – to prestiżowe wyróżnienie polskiego oddziału Project Management Institute otrzymało wdrożenie systemu SAP HR w Grupie... /pub/pl/uploadimages/gtx/zelewski-kwadrat.2992445723.jpg

Mercury Engineering: Projekt, budowa, system

Rozwiązania SAP dla branży inżynieryjno-budowlanej obejmują obsługę specyficznych procesów związanych z realizacją projektów budowlanych.... /pub/pl/uploadimages/gtx/kozyra-kwadrat.2182036834.jpg

Hochland: Obsługa BHP w SAP HR

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników, Hochland Polska został wyróżniony tytułem Najlepsze Miejsce Pracy Polska 2011.... /pub/pl/uploadimages/gtx/2022160432.jpg

PZL Mielec: SAP HR u producenta śmigłowców Black Hawk

Od stycznia 2011 r. administracja kadrami i naliczanie wynagrodzeń dla blisko 2000 pracowników mieleckich Zakładów Lotniczych odbywa się... /pub/pl/uploadimages/gtx/mielec-bogini.1303309196.jpg

Wdrożenie SAP w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy

Od stycznia 2009 r. jednym z narzędzi wspomagających zarządzanie największym miastem w Polsce jest system SAP, wdrożony przez konsorcjum... /pub/pl/uploadimages/gtx/pani-prezydent-portretowe-fot.-um-warszawa.1303367966.jpg

Rozwiązania samoobsługowe SAP w PKN ORLEN

Skala wykorzystania rozwiązań samoobsługowych w PKN ORLEN to 52 tysiące wniosków w ciągu kilku miesięcy. Ponad 20 rodzajów wniosków... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlen-ess.3296338727.jpg

MAN: shared services center w Poznaniu

MAN Accounting Center (MAC) zajmuje się obsługą finansową, księgową i wsparciem procesów zakupowych dla przedstawicielstw Grupy MAN w Polsce... /pub/pl/uploadimages/gtx/man-serwissaphr-w.skrudlik2.1300794903.jpg

WSK PZL Rzeszów: Zarządzanie czasem pracy w ujęciu projektowym

W wielu działach WSK PZL Rzeszów czas pracy jest rozliczany w podziale na projekty, w których pracownicy uczestniczą. Od czerwca 2010 r. firma... /pub/pl/uploadimages/gtx/wskpzlrzeszowzarzadzanieczasempracy-prosciak.1451983184.jpg

KWB Konin: SAP HR w kopalni

Liczne charakterystyczne dla górnictwa składniki wynagrodzeń oraz duża liczba aplikacji zewnętrznych wspierających funkcje kadrowo-płacowe... /pub/pl/uploadimages/gtx/kwbkoninsaphr-jedrasiak.1300793451.jpg

PTC: SAP E-Recruiting pierwszy raz w Polsce

W połowie lutego 2007 roku PTC udostępniła portal rekrutacyjny, zbudowany w oparciu o innowacyjne rozwiązanie SAP E-Recruiting. Rozwiązanie... /pub/pl/uploadimages/gtx/era-erecruiting-jeleniewski.1300713941.jpg

Animex: SAP HR w firmie wielozakładowej

Z końcem marca 2010 r. zakończyło się wdrożenie SAP HR w trzech jednostkach gospodarczych Grupy Animex. System wspiera obsługę kadrowo-płacową... /pub/pl/uploadimages/gtx/animexsaphr-zelewski.1300705360.jpg

Valeo: Wzorzec korporacyjny SAP ERP i własny HR

Koncern Valeo korzysta z korporacyjnego wzorca SAP ERP w szerokim zakresie funkcjonalnym. Pomimo tego, że moduł HR jest integralną częścią... /pub/pl/uploadimages/gtx/aw-valeohostinghr.1300743648.jpg

7000 pracowników Géant włączonych do SAP HR firmy Real

Przejęcie dużej liczby pracowników wiąże się ze złożonym projektem przeniesienia ich danych do systemu nowego pracodawcy. Dodatkowym... /pub/pl/uploadimages/gtx/realprzejeciegeant-bierzynski.1300807219.jpg

MBO w Makro: cel firmy celem pracowników

Wprowadzenie zarządzania przez cele sprawia, że wysiłek pracowników ogniskuje się wokół strategicznych celów firmy. W Makro nowy model... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro-mbo-oliwa.1303115928.jpg

Hochland Polska: Roll-out – projekt niebanalny

Oparcie się na koncepcji korporacyjnej nie oznacza bynajmniej, że wdrożenie SAP staje się projektem odtwórczym. Na końcowy rezultat mają... /pub/pl/uploadimages/gtx/hochlandkwadrat.2746670147.jpg

PKN Orlen SA: MBO trzeba wdrażać kompleksowo

Doświadczenie największej polskiej firmy wskazuje, że aby wdrożenie koncepcji MBO przyniosło efekt, trzeba taki projekt potraktować kompleksowo.... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlenmbo-stepkowska.1300804917.jpg

Grupa PKN Orlen: Wdrożenie systemu SAP HR

Co potrzeba do sukcesu wdrożenia systemu HR o bardzo szerokim zakresie, w złożonej organizacji, zatrudniającej tysiące pracowników w kilkunastu... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlen-saphr.1755962906.jpg

PKN Orlen: Zarządzanie podróżami służbowymi w systemie SAP

W PKN Orlen system SAP przetwarza dane ponad 1500 podróży służbowych miesięcznie. Całość procesu przetwarzania delegacji uległa usprawnieniu,... /pub/pl/uploadimages/gtx/orlen-podroze.1402111775.jpg

Grupa Metro: Wdrożenie mySAP HR

W dużej i rozproszonej terytorialnie organizacji zarządzanie kapitałem ludzkim ma ogromny wpływ na efektywność firmy. Dlatego też w największej... /pub/pl/uploadimages/gtx/grupametrohr-stalpinska.1300715350.jpg

Makro Cash & Carry Polska: Obsługa BHP w mySAP HR

W firmie o dużym zatrudnieniu wypełnianie obowiązków związanych z BHP jest zadaniem o poważnej skali. Najlepiej, gdy ten obszar jest wspierany... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro.1752269428.jpg

Makro Cash & Carry Polska: Wdrożenie mySAP HR

Makro Cash & Carry Polska SA, podobnie jak inne przedsiębiorstwa grupy Metro AG, jest użytkownikiem rozwiązania SAP w zakresie zarządzania... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro-mysaphr.1483022805.jpg

Makro Cash & Carry Polska: Zarządzanie czasem pracy w mySAP HR

Czy do rejestracji czasu pracy (RCP) lepiej wykorzystać wyspecjalizowaną aplikację, czy użyć do tego ten sam system HR, który obsługuje... /pub/pl/uploadimages/gtx/makro-czas-pracy.1661858606.jpg

Elite Cafe: Wdrożenie HR SPRINT

Od stycznia 2001 r. Elite Cafe użytkuje rozwiązania SAP. Firmą realizującą wdrożenie było BCC. Przy wdrożeniu SAP wykorzystany został... /pub/pl/uploadimages/gtx/elite.2438061319.jpg

Już 8066 osób korzysta z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Akademia Lepszego Biznesu


758 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

BCC eTime – rewolucja w planowaniu czasu pracy w SAP

W dużych, rozproszonych organizacjach, tworzenie grafików pracy zajmuje kierownikom liniowym wiele godzin w każdym miesiącu. Dzięki...

Z życia codziennego dyrektora HR

Comiesięczne naliczanie płac, bieżące zadania HR, kontakty ze związkami zawodowymi, rekrutacje, wnioski, oceny, kontrole, sukcesje,...

Kwartalne zmiany w SAP SuccessFactors

Firma SAP stale rozwija rodzinę dostępnych w modelu SaaS rozwiązań SAP SuccessFactors wspierających obszar zarządzania kapitałem...

EasyInput 3.0, czyli SAP i Excel w parze

EasyInput umożliwia wykonywanie transakcji biznesowych w systemie SAP na podstawie danych zgromadzonych w skoroszycie MS Excel. Obsługa...

SuccessFactors: Strategia SAP dla narzędzi HCM

Kiedy w 2012 roku SAP finalizował akwizycję firmy SuccessFactors (SF), odebrano to jako odważne poszerzenie portfolio rozwiązań...

SuccessFactors: ocena, cele, wydajność

Ocena pracowników – zwykle przeprowadzana cyklicznie – to jedno z ważnych zadań szefów zespołów. Często jest ona poprzedzona...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Już 8066 osób korzysta z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB
zwiń