Business Consulting Center

Pełna oferta systemów SAP: SAP ERP, SAP HR, SAP CRM, SAP BI, SAP HANA.

Rozszerzenia standardu SAP i inne rozwiązania autorskie BCC.

SAP Solution Manager

SAP Solution Manager jest centralnym systemem wsparcia i zarządzania cyklem życia aplikacji SAP (ALM – Application Lifecycle Management) w pejzażu klienta. Szeroki wachlarz narzędzi SAP Solution Manager efektywnie wspiera zarówno wdrożenie nowych rozwiązań SAP, jak i utrzymanie tych już działających produktywnie. Oprócz obsługi kontraktu SAP Enterprise Support (SAP maintenance), narzędzia SAP Solution Manager mogą wspierać administratorów środowiska SAP w codziennej opiece nad systemami.

Oprócz zadań stricte administracyjnych rozwiązanie umożliwia m.in. śledzenie procesów biznesowych, zarządzanie zmianą (Change Request Manager), monitorowanie wpływu zmian w kodzie własnych programów na procesy aktualizacji (Custom Code Management), prowadzenie testów funkcjonalnych (Test Management), zarządzanie dokumentacją wdrożenia czy innych projektów (Solution Documentation).

Główne komponenty SAP Solution Manager:

  • Solution Documentation - służy do przechowywania dokumentacji dotyczącej zarówno rozwiązań SAP, jak i non-SAP. Oprócz pełnienia roli standardowego serwera plików, rozwiązanie umożliwia również dokumentowanie najważniejszych informacji w zakresie wprowadzanych zmian. Dowiedz się więcej...
  • Project Management - służy do scentralizowanego zarządzania cyklem życia implementowanego rozwiązania SAP. Dowiedz się więcej...
  • Test Management - prowadzenie testów funkcjonalnych.
  • Incident Management - zarządzanie incydentami IT.
  • Technical Operations - umożliwia monitorowanie systemów SAP oraz innych systemów IT zaczynając od monitoringu technicznego systemów satelitarnych, kończąc na monitoringu zadań w tle oraz procesów biznesowych.
  • Business Process Monitoring (BPMon) - daje nam możliwość zamodelowania w systemie procesów biznesowych i monitorowanie ich w trybie proaktywnym. Monitorowanie jest zorientowane na proces, może obejmować wszystkie systemy wykorzystywane w procesie, wraz z interfejsami wykorzystywanymi do przesyłu danych. Dowiedz się więcej...
  • Maintenance Management - związany ze standardowymi zadaniami utrzymującymi systemy SAP w dobrej kondycji.
  • Custom Code Management - monitorowanie wpływu zmian w kodzie własnych programów na procesy aktualizacji.
  • Change Request Management (ChaRM) - zarządzanie zmianami w obrębie projektów, procesowanie transportów, zatwierdzanie wniosków o wprowadzenie zmiany. Dowiedz się więcej...

Wiele z powyższych aplikacji zostało zaimplementowanych w SAP Mobile Solution Manager: Incident Management, Change Request Management, Technical Monitoring, Business Process Monitoring. Dowiedz się więcej...

Zapraszamy również do obejrzenia archiwalnych webinarów poświęconych tematyce SAP Solution Manager: zobacz nagrania...

Informacje powiązane

BCC: wdrożenie SAP Solution Manager

W sierpniu BCC zrealizowało dla wiodącego producenta z branży automotive projekt instalacji i konfiguracji…

SAP Solution Manager: Wykorzystaj 100% tego, co już masz!

SAP SE nie ustaje w rozwijaniu swojego narzędzia do zarządzania systemami SAP . Niedawno…

"Administracja SAP z wykorzystaniem SAP Solution Manager 3.2" - zapraszamy na warsztaty

SAP Solution Manager (SSM) ogromnie ułatwia administrację systemem SAP. Posiadanie SSM będzie niezbędne przy…

Akademia Lepszego Biznesu


766 artykułów przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów.

Eksperci doradzają - jak prowadzić wdrożenia, jak rozwijać IT, jak zmieniać biznes na lepsze.

SolMan: Nowa wersja, nowe możliwości

Niedoceniana jeszcze kilka lat temu platforma SAP Solution Manager zdobywa coraz większe uznanie administratorów firmowych pejzaży...

Solution Documentation w SAP Solution Manager

Szczegółowe dokumentowanie procesów biznesowych realizowanych w systemach do zarządzania i utrzymywanie aktualnej dokumentacji...

Zarządzanie zmianą w SAP Solution Manager

Popularne metody zarządzania zmianą wymagają dużego zaangażowania zasobów ludzkich, utworzenia stosów papierowej dokumentacji...

Aplikacje mobilne dla SAP Solution Manager

Zwiększenie szybkości reakcji działu IT, obniżanie kosztów i wyniesienie zarządzania usługami IT na wyższy poziom – to są cele,...

Business Process Change Analyzer w SAP Solution Manager

Zmiany w otoczeniu rynkowym zwykle pociągają za sobą zmiany w sposobie działania firmy i w konsekwencji konieczność dostosowania...

Business Process Monitoring w SAP Solution Manager

Bywa, że złożoność środowisk IT i powiązanych z nimi procesów biznesowych jest na tyle wysoka, że trudno uzyskać ogólny...

Już 8104 osoby korzystają z Akademii Lepszego Biznesu

Przejdź do Akademii LB

Do góry

zwiń