Business Consulting Center

BCC to firma specjalizująca się we wdrożeniach SAP i outsourcingu IT.

Lider rynku SAP w Polsce, 300 klientów w ponad 40 krajach.

Zastrzeżenia prawne

Autorstwo i własność

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.bcc.com.pl, zwany dalej Serwisem jest własnością i jest utrzymywany przez firmę Business Consulting Center sp. z o.o. (zwaną dalej BCC), z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to webmaster@bcc.com.pl.

Zobowiązanie użytkownika

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. Użytkownicy strony internetowej zobowiązani są do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników lub przez BCC. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.

Polityka cookies, rejestracja użytkowników Serwisu, przetwarzanie danych przez BCC

Serwis zapisuje w komputerach użytkowników informacje w pliku cookies. Więcej na ten temat w Polityce cookies.

W Serwisie istnieje możliwość założenia konta jako zarejestrowany użytkownik. Wymaga to podania podstawowych danych i wypełnienia krótkiej ankiety. Proces rejestracji jest opisany na stronach służących rejestracji. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje w regularnych odstępach czasu newsletter informujący m.in. o nowościach na Serwisie. Rejestracja jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez BCC podanych w ankiecie danych. Użytkownik ma możliwość zmiany i usunięcia podanych danych osobowych. BCC prowadzi i analizuje statystyki odwiedzin Serwisu. Analizy są elementem badań marketingowych BCC.

Znaki towarowe

Serwis zawiera znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, zastrzeżone zarówno przez BCC, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je na Serwisie, BCC nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się na Serwisie, w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strony te oraz ich zawartość chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.

Aktualność i kompletność danych

Informacje zawarte na stronie są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących BCC.

Pomimo podejmowania przez BCC wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, BCC nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu. Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej Spółki mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec BCC. BCC zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do Serwisu.

Do góry

zwiń